Netradiční road movie, ve které M. C. Putna odkrývá historické a náboženské kořeny současného konfliktu na Ukrajině.

Česká veřejnost sleduje vyhrocený konflikt na Ukrajině, ale většinou vnímá jen jeho současnou politickou dimenzi. Dokument Ukrajino, nezlob se zkoumá, proč se takto historicky vyvinuly současné vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou. Film připomíná hlavní etapy a konfliktní body v dějinách obou národů, které jsou někdy dějinami společnými, někdy se staví proti sobě: rané křesťanství na Krymu, Kyjevskou Rus, proevropskou a protievropskou tradici v baroku, carské Rusko, které odmítá uznat ukrajinskou identitu a následné formování ukrajinské kultury v Rakousko-Uhersku, období rudého teroru i ukrajinského hladomoru. V dnešních dnech komplikované vztahy mezi oběma zeměmi započínají novou, opět pohnutou kapitolu tragické kroniky ukrajinského národa. Průvodce dokumentu Prof. Martin Putna, autor několika knih a řady studií o ruské kultuře a o východním křesťanství navštívil společná místa společných tradic a střetů v Kyjevě, v Sevastopolu či Oděse. Přitom oslovoval respondenty, aby vyjádřili své názory na jednotlivé momenty z prolínajících se dějin obou národů.

Napište nám