Putování po známých i méně známých místech hlubokých tradic. Pořadem provázejí J. Somr a L. Lakomý (2008). Režie J. Šindar

Radhošť je nejvýše položeným poutním místem na Moravě a podobně jako Velehrad je spojen s cyrilometodějskou tradicí. Podle pověsti zde soluňští bratři zrušili pohanské uctívání boha Radegasta a postavili na tomto místě kříž. Tradice poutí na Radhošť vznikla na počátku 18. století. Tehdy byl na vrcholu postaven nový dřevěný kříž, údajně na stejném místě, kde stál onen první z časů svatých věrozvěstů. V roce 1898 zde byla vybudována dřevěná kaple svatého Cyrila a Metoděje, o kterou pečuje od jejího vysvěcení Matice radhošťská.

Foto: Jiří Šindar

Stopáž17 minut
Rok výroby 2008
 ST AD
ŽánrDokument