O putování po stopách hlubokých tradic a prastaré víry (2005). Režie J. Šindar

Další díl cyklu Poutní místa sleduje osudy svaté Zdislavy z Lemberka. Josef Somr s Ladislavem Lakomým zavedou diváka nejprve do Křižanova, odkud tato česká světice pocházela. Poté přejdou do Jablonného v Podještědí, na hrad Lemberk i do chrámu, který dnes nese jména svatého Vavřince i svaté Zdislavy. Nejstarší vzpomínka na Zdislavu spadá až do časů jejího dětství, kdy zachránila uhlířovu dcerku před útočícím medvědem. V Křižanově, odkud svatá Zdislava pocházela, je možné dodnes najít památky z těch dob – například v kapli svaté Barbory, do jejíchž zdí zakomponoval barokní stavitel Santini část staré románské hradní svatyně. Poněkud více se toho zachovalo v jejím druhém působišti, na Lemberku a v jeho okolí. V nedalekém Jablonném v Podještědí vybudovala svatá Zdislava kostel sv.Vavřince s klášterem a špitálem. Její pověst laskavé a milosrdné ošetřovatelky a ochránkyně chudých se pak promítla i do Dalimilovy kroniky z počátku 14. století. Úcta ke Zdislavě z Lemberka přežila její poměrně časnou smrt a postupně rostla. Nezničily ji ani josefínské reformy. Jejím logickým důsledkem byla svatořečení, ke kterému ovšem došlo až v samém závěru XX. století.

Poutní místa – Křižanov

Poutní místa – Křižanov

Poutní místa – Jablonné v Podještědí

Poutní místa – Jablonné v Podještědí
Stopáž18 minut
Rok výroby 2005
 ST AD
ŽánrDokument