Pohled na společenství, které se díky svým hodnotám dostává do křížku se státní mocí. Připravili J. Nerušil a M. Růžička

S následky likvidačního přístupu komunistického režimu se dnešní církve vyrovnávají dodnes. Dokument nabízí pohled do minulosti, kdy historik dr. Stříbrný promluví o nejznámějších pokusech narušit, nebo dokonce zničit církev a její vliv na společnost. Dr. Žáček vysvětlí metody komunistické tajné služby StB při likvidaci církevního odporu a způsoby získávání spolupracovníků StB. Dokument je doplněn o skutečné příběhy lidí, kteří se setkali s praktikami StB a biskup Dominik Duka přiblíží, jak se církev vyrovnává s problematikou spolupracovníků StB ve vlastních řadách.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2008
 P ST