Portrét pražského arcibiskupa, bývalého sídelního biskupa Hradce Králové, jehož život je dialogem s bližními – umělci, spolubratry i spoluobčany (2007). Připravili: P. Chovanec, M. Badal a J. Strach

Dominik Duka se stal knězem, členem řádu bratří Kazatelů – dominikánů, jejich představeným a nakonec biskupem – ale byl také politickým vězněm, dělníkem, význačnou postavou protikomunistického odporu. Dovede se pohybovat v každém prostředí díky svým osudům i svému původu a intelektu. Umí naslouchat i kázat a snaží se, aby církev nebyla chápána jen jako zájmová organizace věřících. Jako jeden z mála má jasnou vizi jejího vývoje a postavení v naší společnosti.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2008
 ST