15. března 1939 s příchodem hitlerovských vojsk definitivně končí všechny naděje. Dokumentární film o relativně krátkém, o to ale dramatičtějším úseku historie naší země, který trval 1.10.1938 do 14.3.1939 jako důsledek Mnichovské dohody. Období „zmrzačeného státu“, který však ještě hledal způsob, jak zachránit, co se zachránit dá. Režie A. Koudela

Dokumentární film o relativně krátkém, o to ale dramatičtějším úseku historie naší země.
30. září 1938 se v Mnichově podepisuje dohoda, která znamená pro Československo katastrofu. Zmrzačený stát hledá způsob, jak zachránit, co se ještě zachránit dá. Je to doba zmařených lidských životů a osudů, doba statisíců uprchlíků bez domova. Československo neztratilo jen pohraničí, ale i vlastní identitu, celý národ žije v beznaději a pocitu potupení. Lidé jsou bezradní, hledají viníky a ve společnosti roste napětí. Demokratický systém je v troskách a hledá se nový systém vedení země. Své šance se chápou nacionalisté a ochránci čistoty národa. Územní nároky Československu předkládají Poláci a Maďaři. Slovensko i Podkarpatská Rus hrozí odtržením. A pak je tu ještě mocný soused, nacistické Německo, který nakonec zoufalý život druhé republiky 15. března 1939 ukončí.

Dokumentární film Druhá republika přináší ucelený pohled na 6 měsíců ze života Československa v době, kdy nikdo nevěděl, co bude zítra. Přináší pohled na tehdejší politické vůdce, před kterými vyvstaly problémy, jaké tu dosud nebyly. Zabývá se fenoménem antisemitismu, který se v krizové chvíli v československé společnosti vzedmul nebývalou silou. Vzpomíná na ostudné vyhnání Hugo Haase z Národního divadla pro jeho židovský původ. Otvírá osudy lidí vyhnaných z obsazených Sudet. Přináší nepříjemné vzpomínky Židů na to, jak se k nim v krizové době naše společnost chovala. Vypráví o posledních měsících života Karla Čapka, který byl uhnán lůzou k smrti, když v době druhé republiky bránil poslední zbytky demokratických principů.

Stopáž58 minut
Rok výroby 2017
 ST AD HD
ŽánrDokument