Ocitli jsme se na prahu 3. světové války? O souvislostech potencionálního globálního vojenského konfliktu bude Jan Pokorný diskutovat s vedoucím Střediska bezpečnostní politiky FSV UK Milošem Balabánem, s ředitelem Občanského institutu Romanem Jochem, s ředitelem Ústavu světových dějin FF UK Martinem Kovářem a s důstojníkem Generálního štábu AČR Otakarem Foltýnem.

Nastala třetí světová válka? Ještě nedávno jsme věřili, že budeme žít v unipolárním světě a naší jedinou starostí bude ekonomický růst. Dnes je naší jedinou jistotou nejistota a oslabení mírového pořádku. Bombové útoky v evropských městech, vysoké počty mrtvých a míra krutosti na blízkém východě překročily všechna tabu posledních 20 let. Negativní klimatické změny dávají do pohybu miliony uprchlíků, jejichž dopad se může vyrovnat účinkům ničivých zbraní. Odkud nám hrozí největší nebezpečí? Mohou dosud lokální konflikty a střety přerůst ve „velkou“ válku? Nedochází mezi Evropou a Ruskem k repríze studené války? Mohou radikální islamisté rozpoutat peklo v našich městech? Jak se proti tomu můžeme bránit? Neztrácí Západ vůli, ochotu a schopnost ke své obraně? Na tyto otázky budeme i tentokrát hledat odpovědi v Souvislostech.

Stopáž56 minut
Rok výroby 2016
 L HD