Vedoucí kabinetu hlasové a mluvní výchovy DAMU Regina Szymiková, jazykovědec a vysokoškolský pedagog Karel Oliva, socioložka Jana Hamanová a Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český AV ČR budou diskutovat o tom, jak se mění naše mateřština a jak ji ovlivňují vnější vlivy.

Jaká je současná podoba češtiny? Je čeština pořád „Chrámem a tvrzí“- jak o ní psal v roce 1946 Pavel Eisner? Je nárůst slov svědectvím o otevřenosti češtiny nebo naopak znakem ztráty její jedinečnosti? Máme například pořád přechylovat ženská jména nebo ne? A když ne, tak proč?

Jak je to s přílivem anglicismů? Patří do češtiny slova jako lajkování, selfíčko, vygůglovat? Které anglicismy češtinu obohacují a které ji zjednodušují a zplošťují? Jak současnou češtinu ovlivňuje komunikace po sociálních sítích nebo prostřednictvím sms zpráv? Jaká je slovní zásoba mladých lidí? Kolik slov používají? Umějí mladí lidé vůbec souvisle mluvit? Neměla by se na školách učit povinně rétorika? Jak ovlivňují jazyk politici? A vadí ještě lidem, když společenské elity mluví špatnou češtinou? Nebo si řeknou, že je to dnes už zkrátka normální?

Stopáž56 minut
Rok výroby 2017
 P HD