Přehled dílů

alternative text

Pohraničníci (2/16 – II. řada)

Z komunistického Československa uprchlo na Západ téměř půl miliónu lidí. Pád železné opony v prosinci 1989 byl asi nejvýraznějším symbolem nově nabyté svobody. Jak tehdejší události vidí někdejší důstojníci Pohraniční stráže?

alternative text

Vyvlastnění (1/16 – II. řada)

Dům manželů Chnápkových byl zřejmě poslední vyvlastněnou usedlostí v Československu. Došlo k tomu těsně před listopadem 1989, na základě zákonů z padesátých let

alternative text

Na pokraji katastrofy (I. řada)

Československý komunistický aparát kladl zásadní důraz na těžký průmysl. Tak dlouho zanedbával životní prostředí, až některé regiony přivedl na práh ekologické katastrofy.

alternative text

Sport, vzdor a doping (I. řada)

Normalizační vláda očekávala od vrcholových sportovců vysoké výkony, ale také politickou loajalitu. Jak se vypořádávali s tím, že reprezentují totalitní režim?

alternative text

Dvě cesty do disentu (I. řada)

Jak se stal člověk disidentem? Cesta do protikomunistické opozice byla u každého jiná, nevedla nutně přes podpis Charty 77, ale vždycky vyžadovala odvahu vzdát se klidného života v zájmu svobody.

alternative text

Zločiny a tresty (I. řada)

Když se v souvislosti s normalizačním Československem mluví o politických vězních, představí si každý chartistu a disidenta. V kriminálech však končili i jiní „političtí“.

alternative text

Ostravo má (I. řada)

Komunistický režim razil slogan: „Já jsem horník, kdo je víc?“ Propaganda představovala horníky jako opory KSČ. Jak to ale bylo doopravdy?

alternative text

Veksláci (I. řada)

Kdo zažil husákovské Československo, pamatuje si „veksláky“. Kšeftovali s markami, dolary i s tuzexovými bony, ale také spolupracovali s StB, která se zajímala o západní turisty…

alternative text

Škola normálního života (I. řada)

Škola v ČSSR nebyla jen vzdělávací institucí, ale rovněž nástrojem pro formování spořádaných socialistických občanů. Jak to vypadalo, když si někdo tuto „výchovu“ nenechal líbit?

alternative text

Hlídací psi normalizace (I. řada)

Jak se se svou „službou straně a vládě“ vyrovnávali žurnalisté, kteří před listopadem 1989 působili v masmédiích a dodnes jsou činní ve veřejném životě?