Martin Luther: Pouhou vírou

Oslavy pětistého výročí evropské reformace a život a odkaz Martina Luthera, který zveřejněním 95 tezí změnil svět. Režie J. Matějková

Letos uplynulo 500 let od činu, který je považován za počátek evropské reformace. 31. října 1517 zveřejnil katolický kněz Martin Luther ve Wittenbergu 95 tezí, které se rychle rozšířily a vyvolaly díky všeobecné nespokojenosti s církví velký ohlas. K jejich sepsání dovedl Martina Luthera rozpor mezi učením tehdejší církve a její praxí. Jeho čin odstartoval novou historickou epochu. Moc římskokatolické církve se začala drobit. Vznikly protestantské církve, které se z Evropy rozšířily do Ameriky, ale i Afriky a Asie.

Příběh Lutherova dramatického života režisérka Jolana Matějková natáčela v Erfurtu, Wittenbergu, Lipsku… Labyrintem života reformátora nás provede Martin Wernisch, Cyril Höschl, Jan Royt, Zdeněk Susa a další. Výpovědi českých a německých historiků, teologů a poutníků se prolínají s mohutnými oslavami pětistého výročí reformace ve Wittenbergu. Bohoslužba pro 100 000 poutníků, noční zpěvy komunity Taizé, výstavy avantgardních umělců, to vše za mimořádných bezpečnostních opatření měli možnost prožít návštěvníci oslav. Dokument realizovaný ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti zobrazuje Lutherovy vazby na mistra Jana Husa. Ukazuje na sílu hlasu svědomí jediného člověka, který je slyšet přes staletí až k dnešku.

Letos uplynulo 500 let od činu, který je považován za počátek evropské reformace. 31. října 1517 zveřejnil katolický kněz Martin Luther ve Wittenbergu 95 tezí, které se rychle rozšířily a vyvolaly velký ohlas. K jejich sepsání dovedl Martina Luthera rozpor mezi učením tehdejší církve a její praxí. Jeho čin odstartoval novou historickou epochu. Moc římskokatolické církve se začala drobit. Vznikly protestantské církve, které se z Evropy rozšířily do Ameriky, ale i Afriky a Asie.

Příběh Lutherova dramatického života natáčela režisérka Jolana Matějková v Erfurtu, Wittenbergu, Lipsku… Labyrintem života reformátora diváky provedou Martin Wernisch, Cyril Höschl, Jan Royt, Zdeněk Susa a další. Výpovědi českých a německých historiků, teologů a poutníků se prolínají s mohutnými oslavami pětistého výročí reformace ve Wittenbergu. Bohoslužba pro sto tisíc poutníků, noční zpěvy komunity Taizé, výstavy avantgardních umělců, to vše za mimořádných bezpečnostních opatření, měli možnost prožít návštěvníci oslav. Dokument realizovaný ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti zobrazuje Lutherovy vazby na Mistra Jana Husa. Ukazuje na sílu hlasu svědomí jediného člověka, který je slyšet přes staletí až k dnešku.

Martin Luther
teolog, kazatel, reformátor

Martin Luther

* 10. 11. 1483

† 18. 2. 1546

Augustiniánský mnich, kazatel a profesor teologie na wittenberské univerzitě, Martin Luther bojoval proti prodeji a zneužívání odpustků. „Je zapotřebí učit křesťany, že papež potřebuje mnohem více modlitby než peníze,“ kázal.


Stopáž53 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrDokument