Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Dnes na téma „Omezení reklamy na alkohol“. Hostem pořadu bude PhDr. Miroslav Barták, Ph. D., vedoucí centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol, klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta UK a VFN.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

vedoucí centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol, klinika adiktologie, 1. lékařské fakulty UK a VFN

Miroslav Barták

Reklama na alkohol by podle ministra zdravotnictví neměla zobrazovat živé bytosti. Jeho resort připravuje zákon o regulaci reklamy, nově by měl omezit i vysílací čas. Ministr to uvedl na odborné konferenci Alkohol a tabák 2019. Jaké budou další změny v reklamách? Jak hodně a často pijí Češi alkohol? Odpovíme s hosty dnešní 90´ČT24.

Záznam chatu z pátku 29. listopadu 2019

Ondřej: „Jak regulace reklamy sníží spotřebu alkoholu? Prosím o konkrétní odhad. Má vůbec smysl nějaká regulace? Neporadí si reklamní agentury hravě s každou případnou reklamou? Pokud jde vládě o dobro lidu, proč reklamy na alkohol nezakáže úplně?“

Miroslav Barták: „Regulace reklamy má vliv na užívání alkoholu například u mladých. Regulace určitě smysl má. Reklamní agentury i zadavatelé reklamy jsou vázáni právními předpisy, pokud reklama tomuto rámci nebude odpovídat, pak může přijít sankce. V tomto oboru funguje i samoregulace.“

SKINF: „Jak to vypadá nyní s alkoholismem v ČR?“

Miroslav Barták: „Dá se říct, že podle odhadů asi 20 % české populace pije rizikově, popř. v riziku závislosti. V roce 2018 bylo v národním registru léčby uživatelů drog evidováno 5704 pacientů, kteří se léčily ze závislosti na alkoholu 36 % byly ženy, 2501 byly tzv. prvoléčení a průměrný věk je 46,2 let. Největší počet uživatelů alkoholu je z Olomouckého, Jihomoravského kraje a Prahy.“

ANTI: „Lze zavést to, aby nealco nápoje byly levnější než alco nápoje?“

Miroslav Barták: „Cenu alkoholu lze regulovat, jedna věc jsou spotřební daně a dalším nástrojem je například - cena jednotky alkoholu, ale ta se v ČR nepoužívá. Dalším nástrojem může být např. DPH.“

SK: „Není možné zakázat veškerou reklamu na alkohol po celé ČR?“

Miroslav Barták: „Aktuálně taková úprava v ČR není. Určitě v některých státech je reklama regulována více, co se týče času, obsahu a způsobu šíření. Velkou výzvou je otázka reklamy v online prostoru.“

ANTI: „Nemělo by na každém alkoholovém výrobku být upozornění jako na cigaretách, že alkoholový výrobek škodí zdraví, škodí životu?“

Miroslav Barták: „Ano, i toto je jedna z možností, kterou lze uplatnit.“

Ondřej: „Jak to bude s reklamou na veřejných akcích? Např. koncertech, sportovních událostech nebo jiných veřejných shromážděních? Budou smět např. pivovary sponzorovat tyto akce a zobrazovat tam své reklamy? Nepoškodí vládní regulace pivní průmysl?“

Miroslav Barták: „V této oblasti můžou dostupnost alkoholu omezit na různých akcích obce. Je otázka jak chtějí využívat právní úpravu, která je dostupná teď. Různé možnosti nabízí zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.“

Václav K.: „Dobrý den. Je "omezování" reklamy, tím nejdůležitějším krokem v boji s alkoholismem? Nebylo by vhodnější vyžadovat dodržování již platných norem, zvýšit postih přestupků spáchaných pod vlivem alkoholu? To vše v součinnosti s osvětou, cílenou na mládež.“

Miroslav Barták: „Tato otázka byla odpovězena přímo v pořadu v čase 20:17.“

Jan: „Existuje nějaký průzkum, jak reklama na alkohol zvyšuje jeho spotřebu? Když nepiju,žádná reklama mě neovlivní,když piju,piju i bez reklamy.“

Miroslav Barták: „Tato otázka byla odpovězena přímo v pořadu v čase 20:18.“

Petr: „Půjde další regulaci obejít tím, že by v reklamě na alkohol hrály pohádkové bytosti nebo zombies, které se nepovažují za živou bytost?“

Miroslav Barták: „Tato otázka byla odpovězena přímo v pořadu v čase 20:25.“

Příležitostný abstinent: „Zajímá mě, co je příležitostná konzumace alkoholu? V různých dotaznících se můžeme setkat s kolonkou, jak pijeme alkohol (vůbec, příložitostně, často, denně). Není i každodenní pití příležitostní? Prostě když je večer příležitost? Zítra být nemusí!“

Miroslav Barták: „Tato otázka byla odpovězena přímo v pořadu v čase 20:36.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD