Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Dnes na téma „Nová pravidla pro boj s kůrovcem“. Hostem pořadu bude Patrik Mlynář, náměstek ministra zemědělství, ředitel sekce lesního hospodářství.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

náměstek ministra zemědělství, ředitel sekce lesního hospodářství

Patrik Mlynář

Jaká budou nová pravidla pro boj s kůrovcem? A hlavně - budou účinná? Budeme řešit v dnešní Devadesátce. Ptejte se hostů.

Záznam chatu z pondělí 9. září

Ondřej: „Neprobíhá už invaze stromů z jiných částí světa? Např. na Jížní Moravě se daří "nebeskému stromu z pekel" (Pajasanu Žláznatému). Dospělý strom vyprodukuje až 1 milion semen, která se snadně šíří. Strom je nenáročný na vodu.“

Patrik Mlynář: „Jedná se o listnaté dřeviny, které pochází z Asie. Svým charakterem jsou nepůvodní a invazivní, čeští lesníci s nimi při obnově nepracují. Převážně se vyskytují v intravilánech měst a obcí.“

Ondřej: „Jaké stromy by se měly sázet v lesích České republiky? Podle doporučení některých vědců by se měl materiál pro osázení vozit z jižní Evropy, kde jsou stromy adaptované na klimatické změny.“

Patrik Mlynář: „Prioritou při obnově lesů je využití různých druhů dřevin, vedle druhové pestrosti je důležitá i věková pestrost budoucích lesů.“

BIBI: „České lesy pořádají v sobotu 19.října sázení stromů.Kolik studentů,co každý pátek místo učení demonstrovali za záchranu planety se zúčastní,co myslíte?Kolik jich zvolilo letní brigádu v lese,kde mají málo pracovníků?“

Patrik Mlynář: „Akci pořádá státní podnik Lesy České republiky, která je otevřená veřejnosti, jíž není osud budoucích lesů lhostejný. V terénu se dobrovolníci pod dohledem pracovníků Lesů ČR a studentů lesnických škol budou podílet na pěstební činnosti, úklidových pracích.“

Lukáš Lekeš: „Nemyslíte, že pomůže nový zákon? Co by měl zahrnovat?“

Patrik Mlynář: „Novela lesního zákona by měla účinněji reagovat na kalamitní situaci v lesích, součástí novely je proto nová definice povinností OLH, možnosti výjimek pro použití reprodukčního materiálu a ponechání dřeva v lese k zetlení, možnost snížení doby obmýtí. Jednou z nejvýznamnějších částí je zmocnění ke kompenzaci ztrát u nestátních vlastníků lesa, v souvislosti s kalamitou.“

Lukáš Lekeš: „Vláda nečinní žádné kroky? Jaké kroky lze očekávat, nebo budem čekat, až kůrovec vše zničí?“

Patrik Mlynář: „Vláda nejen prostřednictvím MZE činí celou řadu opatření, ve vztahu ke kůrovcové kalamitě, nejde jen o významné navýšení dotací a úpravu legislativy, opatření činí také resorty jako je MPO (nákup vagónů pro odvoz dřeva, výjimky pro převoz kalamitního dříví po silnicích), další resort MMR (navýšení dotací na obnovu místních komunikací), MV (úprava vízové politiky, rychlejší přijímání pracovníků do Lesnicko-dřevařského sektoru).“

Marie: „Měl by člověk tolik zasahovat do koloběhu přírody? Nevypořádá se s tím sama? Pokud zaniknou klasické lesy, které v ČR známe, objeví se jiné. Musíme tolik lpět na starém biosystému, i když se může objevit nějaký jiný?“

Patrik Mlynář: „Už minulost ukázala, že v případech různých kalamit v lesích se nelze spolehnout pouze na přírodu. Pro trvalé udržitelné hospodaření v lesích se díky přispění lesníků pomáhá udržovat rovnováha mezi ekologickými, sociálními a ekonomickými funkcemi lesa.“

Stanislav: „Co zahrnují nová pravidla v boji s kůrovcem? Jsou mezi nimi i nějaké nové a dosud nepoužívané metody boje? Jaké? Děkuji za odpověď.“

Patrik Mlynář: „Ministerstvo již učinilo řadu opatření, jak zmírnit dopady kalamity v lesích, jedním z nich bylo vydání opatření obecné povahy, kterým se uvolnily ruce vlastníkům lesů, za účelem účinnějšího boje s kalamitou - možnost oddálení těžeb suchých porostů, které nepředstavují nebezpečí pro ostatní, uvolnění přenosů sadebního materiálu, odložení doby zalesnění a zajištění porostu.“

Čenda: „Vyvíjí se nějaký preventivní postřik nebo dezinsekční prostředek proti kůrovci? A pokud ano, za jak dlouho by se mohl začít používat?“

Patrik Mlynář: „V praxi se využívají chemické postřiky (Vaztak, Karate), jakožto tzv. chemická asanace, využitá po těžbě stromů napadených kůrovcem, tak aby se z daného stromu brouk nešířil a neohrožoval ostatní porosty.“

Stanislav: „Jaké přirozené predátory má kůrovec a nedalo by se jich využít v boji proti němu? A jak jsou účinné feromonové pasti? Používají se ještě? Děkuji za odpověď.“

Patrik Mlynář: „Přirození predátoři kůrovce se vyskytují (hmyzožravé ptactvo, plísně) nicméně jejich pozitivní příspěvek se zhodnotí v momentě kdy není kůrovcová kalamita. V momentě kdy je porost oslaben v důsledku sucha a tepla, nemá šanci odolat zvýšenému výskytu kůrovce.“

Olda: „Mne by opravdu zajímalo, zda se boj s kůrovcem nestal politickým fenoménem místo vědecké diskuze v níž zaznívají fakta a ne zcela nesmiřitelné domněnky často nekompetentních křiklounů. Nebylo by vhodné oslovit Ak.věd o většinový názor vědeckých autorit?“

Patrik Mlynář: „MZ diskutuje své opatření ve vazbě na kůrovcovou kalamitu, jak ve vztahu k odborné veřejnosti (fakulty, výzkumné instituce), tak vůči hospodařícím subjektům, zejména vlastníkům lesů.“

Václav K.: „Dobrý večer. Není základní problém s kůrovcem, již ve zvoleném způsobu lesního hospodaření?“

Patrik Mlynář: „Jak v minulosti, tak dnes platí jedno základní pravidlo pro boj s kůrovcem, a to je napadený strom včas najít, vytěžit, zasanovat a vyvézt z lesa.“

Josef, Liberec: „Už roky taháme v souboji s kůrovcem za kratší konec. Je potřeba ho předběhnout a dělat opatření v zatím zdravých lesích např Jizerské hory a Krkonoše. Tady jsou ohromné monokulturní plochy, které je třeba zředit, udělat paseky a nechat je zarůst listnáči.“

Patrik Mlynář: „Naší prioritou je zakládat druhově a věkově pestré lesy, které budou odolnější vůči klimatickým změnám.“

Jan Srnec: „Malé firmy či fyzické osoby, které dříve v místech zajišťovaly drobnou těžbu zničily velkofirmy, kterým Státní lesy předaly dříve monopol na hospodaření. Bez místních drváků se včasný maloplošný zásah neobejde. Kde je teď chcete vzít? Jak je obnovíte?“

Patrik Mlynář: „Státní podnik Lesy ČR upravují model hospodaření v lesích tak, aby lépe mohli reagovat na kalamitu v lesích. Počítá se i s navýšením počtu zaměstnanců podniku v terénu.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD