Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Dnes na téma „Vize českého školství“ s předsedou Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Františkem Dobšíkem. Ve čtvrtek pravidelně pohled do světa byznysu.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství

František Dobšík

Ocenění i protesty, dnešní Den učitelů se neponese jen ve znamení oslav, ale bude se také protestovat. Konkrétně proti současnému stavu školství. Kantoři, oblečeni v černém, se snaží upozornit především na nespokojenost s financováním školského sektoru, ale také na nejasnou vizi vzdělávání. O směřování českého školství bude také večerní Devadesátka.

Záznam chatu ze čtvrtka 28. března 2019

Jiří Havlíček: „Proč se neustále veřejně uvádí průměrná mzda učitelů? Učitelé jsou "přestárlí" a tudíž je logické, že zvyšují průměrnou mzdu v oboru. Podle mě jde hlavně o ty mladé. Nástupní plat 28.020 Kč hrubého. Je to adekvátní odměna po pětiletém Mgr. stu“

František Dobšík: „Průměrná mzda se uvádí ve všech resortech a tabulka pro pedagogické pracovníky, kde je nástupní plat zmiňovaných 28 020 Kč, je vyšší, než mají třeba zaměstnanci v kultuře nebo sociálních službách. Pokud se budou platy zvyšovat, budeme chtít, aby se zvyšovaly i nástupní platy.“

morálním Olda: „Nedomníváte se, že 30 let působení neviditelné ruky trhu napáchalo největší škody na školském systému, který se zmítá v totálnímu chaosu bez koncepce a v trvalém ponižování pedagogů ? Vždyť po 2. světové válce jsme měli školství na velmi vysoké úrovni.“

František Dobšík: „Vzdělávání považujeme za veřejnou službu, která by měla být všem dostupná. Nepodporujeme privatizaci vzdělávacích služeb. Je pravda, že časté střídání ministrů školství neprospělo systému vzdělávání. V rámci výsledků vzdělávání v zemích OECD se podle posledních srovnání pohybujeme v průměru těchto zemí.“

Martina Málková: „Podporují školské odbory akci Pedagogické komory Den učitelů v černé, do které se dnes zapojily desítky tisíc učitelů z tisícovky českých škol?“

František Dobšík: „Nemám mandát toto podpořit, jakožto odbory rozhodujeme v rámci předsednictva.“

Stanislav: „Jak a čím podle Vás zkvalitní výuku na školách navýšení platů učitelům? Nezávisí ta kvalita na úplně něčem jiném? Jsou správné školní osnovy? Je vzdělaní učitelů na dostatečné úrovni? Co by podle Vás mělo být ve školství ještě zlepšeno?“

František Dobšík: „Zvýšením platu budou více motivovaní a odvádět kvalitnější práci. Osnovy už dávno neexistují - školy mají své vzdělávací rámcové programy. Učitelé by na vysokých školách měli absolvovat více praxe. Zlepšení vidím v dalším vzdělávání pedagogů.“

Pavel: „Dobrý večer, začne někdo konečně řešit obsah RVP? Současný stav vypadá, jako když pejsek s kočičkou dělali dort - každý obor tam nacpal kvanta látky a jako celek se to nedá reálně odučit.“

František Dobšík: „V současné době se připravují revize RVP. Národní ústav vzdělávání povede velkou diskuzi s pedagogickou veřejností podle jednotlivých oborů vzdělávání.“

Eva: „Co říkáte na názor, že českému školství hrozí do 5 let totální rozvrat? Nedostatek peněz, absence střední generace kantorů, kantoři v předdůchodovém věku, administ.zátěž, inkluze.“

František Dobšík: „Nejsem toho názoru, že hrozí totální rozvrat. Rozpočet školství byl na letošek zvýšen o 20 %. Vyjednáváme, aby tento trend pokračoval, platy se zvyšovaly a byly atraktivní i pro mladou generaci.“

Katka: „Ve které konkrétní škole jste za poslední rok byl? S kolika učiteli jste mluvil? Podle vaší odborářské pasivity soudím, že jste úplně odtržen od běžného učitelského života. A o problémech současného školství nevíte nic.“

František Dobšík: „Rozhodně jsem vedl svého vnuka do 1. třídy základní školy v Brně. Navštívil jsem ZŠ a SOŠ v Jeseníku, ZŠ ve Valašském Meziříčí, komplex škol pro neslyšící ve Valašském Meziříčí, ZŠ Na Smetance v Praze a další.“

Janek Wagner: „František Dobšík je jedním z hrobařů českého školství. Propojení školských odborů s ČSSD je jen ukázkou profesně-funkcionářské korupce a typickou ukázkou fungování žluťáckých odborů. Školské odbory bývaly největším odborovým svazem, ztratily 2/3 členů.“

František Dobšík: „Pan Wagner je viceprezident Pedagogické komory a jeho otázka je typickým příkladem, jak chce Pedagogická komora spolupracovat se školskými odbory.“

Daniel Šťastný: „Odbory v záp. Evropě,by byly už dávno v ulicích. Stavkové pohotovosti jsou plané hrozby. Zůstaňte 14 doma a dosáhnete svého. Čekal bych od odborů více akce a ne souznění s politiky, kteří si z nich dělají legraci a berou odměny. Zjevně odbory nepomohou“

František Dobšík: „Odbory v současné době vyjednávají o navýšení platů na rok 2020 a 2021 s představiteli vlády. Pokud tato jednání nebudou úspěšná, bude na pořadu dne vyhlašování protestních akcí. Jestliže to na někoho působí jako souznění, těžko mu to budu vymlouvat.“

Dagmar Králová: „Pracuji ve školství 33 let, učím německý jazyk, motivační osobní příplatek mám stejný od 1.1. 2005 1300 Kč. Plat se mi zvyšuje pouze v tarifní složce. Nelžete!“

František Dobšík: „Využíváme údaje ze statistik ministerstva školství, které vycházejí z výkazů jednotlivých škol a školských zařízení. Za rok 2018 neznáme konkrétní výsledky, ale nenárokové složky se pohybovaly v průměru kolem 2000 Kč. Takže těch 700 Kč do průměru, které vám chybí, bral někdo jiný.“

Jana Konečná: „Co dělají školské odbory pro ředitelky mateřských škol, které jsou pouze v 10. platové třídě? Co dělají pro učitelky MŠ a vychovatelky školních družin, které jsou jen v 8. platové třídě? Učitelé ZŠ přitom mají 12. platovou třídu a ředitelé ZŠ 13.“

František Dobšík: „V současné době je připravena revize katalogu prací, kde dlouhodobě usilujeme o posílení postavení učitelek a ředitelek MŠ. Vychovatelky v 8. platové třídě mohou být jenom ty začínající, jinak jsou porušovány právní předpisy. Katalog prací je podle náročnosti vykonávaných prací a právě nyní je období, kdy se tato náročnost bude znovu posuzovat.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2018
 P ST HD