Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Dnes na téma „Češi a sňatky“ s psychologem Jeronýmem Klimešem.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

psycholog

Jeroným Klimeš

V Česku roste obliba svateb a klesá rozvodovost. Loni do konce září vstoupilo do manželství 47 800 párů. Nejvíce obřadů se konalo v červnu, vůbec nejoblíbenější bylo datum 18. 8. 2018. Tři čtvrtiny nevěst i ženichů uzavíraly manželství poprvé, a to většinou ve věku 29 let, respektive 27. Počet rozvodů se meziročně snížil o tisíc na 17 515. V 60 procentech případů se rozpad manželství dotkl nezletilých dětí.

Záznam chatu z pondělí 11. února

Ondřej: „Jak hodnotíte různé svatební pověry a rčení o svatbách? Přináší svatba v některých měsících štastnější život manželů? Existují oficiální čísla, která by potvrdily nebo vyvrádila rčení o svatbách v různých měsících v roce?“

Jeroným Klimeš: „Oficiální čísla samozřejmě nejsou, protože Český statistický úřad bohužel nemůže shromažďovat data o jednotlivých manželstvích, aby věděl, kdy vzniklo, kdy zaniklo, kolik tam bylo dětí. Ja bych se za to přimlouval, ale je to víc otázka politiky než zdravého rozumu. Evolučně-biologicky je nejlepší, aby dítě se rodilo na jaře, aby na podzim bylo už trochu odolnější. Takže třeba aktivita žen na seznamkách kopíruje tuto logiku - nejaktivnější jsou na jaře, nejpasivnější na podzim, prý to odráží i ženská sebevražednost. Takže na těch "pověrách" něco málo je, co je i vědecky podložené.“

SKINF: „Počet rozvodů se meziročně snížil o tisíc na 17 515. Čím je to způsobeno?“

Jeroným Klimeš: „Už jsem psal, že Český statistický úřad nemá pořádná data o jednotlivých manželstvích, takže můžeme jen hádat, čemu připsat tyto výkyvy. Vlastně známe jen poměr mezi sňatky a rozvody ten který rok. Jenže klesá sňatečnost, takže i tento poměr moc nevypovídá o reálných vztazích, protože narůstá procento dětí mimo manželství.“

Emil Grünwald: „Dá se říct, že nositelé některých psychiatrických diagnóz by nikdy s nikým neměli uzavírat manželství? O které diagnózy jde a kolik procent takových lidí je v populaci? Anebo může manželství uzavřít třeba i psychopat a jen si musí dobře vybrat partnera?“

Jeroným Klimeš: „Uzavření civilního manželství je právní akt, který může uzavřít každý, kdo splní podmínky dané zákonem. Ty nevyžadují od lidí, že spolu mají zůstat, jako u církevních sňatků. Takže právně je to jen otázka způsobilosti. Dlouhodobost je daná: a) přáním lidí (spolu zestárnout) b) projektem rodiny - výchova dětí je náročný a velmi dlouhodobý počin. Takže do manželství by logicky neměli vstupovat lidé, kteří mají na trvanlivost manželství odlišné představy. Shodovat by se měli také v otázce investice do rodiny (kariéra versus rodina). Někdy je dobré zapřemýšlet o tzv. indexu kompatibility, což je odhad procenta lidí, se kterými bych mohl mít stabilní partnerský vztah. Samozřejmě jsou lidé, kteří vydrží prakticky s každým, a naopak lidi, kteří nevydrží s nikým. V praxi vidíte, že ti velmi málo flexibilní si vybírají ty hodně flexibilní...“

Ondřej: „Co říkáte na rostoucí oblibu manželství? Jaké jsou největší motivace ke vstupu do manželství? Klesá obliba partnerského života na "psí knížku" nebo snad dokonce obliba single života?“

Jeroným Klimeš: „Asi bych nehovořil o rostoucí oblibě manželství, spíše se jedná o jednorázový výkyv.“

Stanislav: „Mění se nějak věk dvojic, které uzavírají manželství? Doposud věk snoubenců spíše stoupal. Pokračuje tento trend i nadále a nebo dochází k nějakému obratu? Děkuji za odpověď.“

Jitka Rychtaříková: „Věk u vstupu do manželství je stabilizován na cca 30 let u žena a 32 let u muže.“

Víťa: „Mělo by se manželství rozšířit také na stejnopohlavní páry?“

Jeroným Klimeš: „Jenom 1-2 % homosexuálních párů má zájem o manželství, jedná se tedy o poměrně marginální skupinu.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD