Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Dnes na téma „Závadné polské hovězí v Česku“ s ústředním ředitelem Státní veterinární správy ČR Zbyňkem Semerádem.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

ústřední ředitel, Státní veterinární správa ČR

Zbyněk Semerád

Na evropském trhu se objevilo závadné maso z Polska. Nejnověji jeho nález hlásí Francie, kde ho nabízel jeden z obchodních řetězců. Hlavní polský veterinář včera přiznal, že Polsko vyvezlo do deseti států Evropské unie celkem 2700 kilogramů podezřelého hovězího, Česká republika mezi nimi není. Aféru odstartovala reportáž televize TVN24 z jatek v Mazovském vojvodství, kde zpracovávali maso zjevně nemocných kusů dobytka. Jak důkladně se kontroluje maso, které míří na náš trh?

Záznam chatu z pátku 1. února 2019

masař: „Okamžitě zakázat veškerý dovoz masa a masných výrobků z Polska. Nebo se něčeho naše vláda, hygiena, veterina bojí ?!! Vůbec bych se neohlížel, co bude říkat Brusel. A kdyby něco, ať si maso z Polska objednají europoslanci.“

Zbyněk Semerád: „Vzhledem k tomu, že jsme členská země EU, postupujeme v souladu s legislativou, platnou v rámci EU.“

Václav K.: „Dobrý večer. Kde došlo k chybě v systému kontroly dováženého masa? Jestli takový mechanizmus existuje a je prováděn?“

Zbyněk Semerád: „K chybě v systému nedošlo. Princip je takový, že za nezávadnost zodpovídá producent a příjemce. Za jeden rok je třeba v případě hovězího masa nahlášeno 61 tisíc zásilek. Kontroly prováděné námi jsou namátkově na základě analýzy rizika. Do této doby žádný výrazný podnět, že bychom měli se více zaměřit na hovězí maso, nebyl. Od okamžiku sdělení informace o závadném mase. I když jsme byli ubezpečováni, že se nejedná o zásilku do ČR, jsme přijali nezbytná opatření.“

Jana: „Podvádí se i u nás, viz testy potravin. Proto se ptám, proč nejsou tyto prohřešky u výrobců více a citelněji trestány. Při ohrožení zdraví obyvatel i vězením?“

Zbyněk Semerád: „I u nás jsou postihováni. Postih musí být v souladu s legislativou. O tom, zda se jedná o trestný čin, nerozhodují dozorové orgány, ale orgány činné v trestním řízení, tj. soudy, státní zastupitel.“

Čestmír Polák: „Uvažuje se o zákazu používání separátu do potravin pro občany jako je tomu v zahraničí. Proč máme to /bláto/ v potravinách /kuřecí párky/ jíst, když to z hlediska norem není ani maso.“

Zbyněk Semerád: „Separát je legislativou přípustný, ale samozřejmě jsou vyráběny i kvalitnější výrobky. Ti výrobci zdůrazňují, že nebyl použit povolený separát, dávají pouze do výrobků maso, ale zakázaný není.“

Honza: „Velice by mě zajímalo, kolik takových zvěrstvech se vůbec neprovalí. Tohle vyplavalo jen náhodou. Co to je za zrůdy, kteří kvůli finančnímu zisku, dokáží ohrožovat lidi?“

Zbyněk Semerád: „Nevíme, kolik je těch zvěrstev, právě proto, že je to nelegální. V tomto případě je problematické to odhalit. Snaha je nastavit systémy tak, aby se minimalizovaly tyto případy, ale nikdy je nepůjde odstranit.“

Stanislav: „Co selhalo a kdo je vinen, že se k nám opět dostaly vadné potraviny z Polska? Není to poprvé - z Polska k nám byly dovážené vadné vejce, potraviny s technickou solí, závadné uzeniny a dnes i maso. Což ještě nebyla přijata potřebná opatřeni?“

Zbyněk Semerád: „Zatím, co víme, selhal chovatel, selhal provozovatel jatek, selhal výrobce. Bohužel pravděpodobně selhal i veterinární dozor, protože v tomto případě se nejedná o nic komplikovaného. Akorát pouze o dodržování legislativy všech zúčastněných.“

Stanislav: „Jakou cestou se k nám dostává vadné maso z Polska? Podílejí se nějak i naši dovozci na těchto podvodných polských "obchodech", nebo byli jen podvedeni a obelháni? Jsou ty dodávky jen z jedněch jatek a nebo je jich více? Jak to řeší polská a česká policie?“

Zbyněk Semerád: „Podle dostupných informací se na tom naši dovozci nepodíleli a byli obelháni. Dále máme informaci z polské strany, že se to týká pouze jedněch jatek. V Polsku tuto záležitost šetří orgány veterinární správy i policie. V ČR se zatím nejedná o trestný čin, proto je to řešeno veterinární správou a SZPI.“

Eva: „Posypová sůl v potravinách, závadná vejce, kuřata s antibiotiky, 5x větší množství pesticidů v jablkách, závadné hovězí, to vše se našlo v polských potravinách. Jak je to možné? Stát EU a nemá žádné kontroly, že vše projde?“

Zbyněk Semerád: „Pravděpodobně je to dáno jednak vysokou produkcí všech zmíněných potravin, pravděpodobně ne úplně ideálně nastaveným systémem veterinárního dozoru, který dle dostupných informací má také nedostatek lidí, někdy i finančních prostředků.“

Petr: „Jsem z Nového Bydžova a přál bych si, aby místa (podniky) kam se nakažené maso dostalo byla zveřejněna.“

Zbyněk Semerád: „V tomto okamžiku jsou příjemci "oběťmi" té kauzy, protože se na tom nijak nepodíleli. Z dostupných informací, které jsme dnes byli schopni zjistit, ani u nich nic nenasvědčovalo, že by se mohlo jednat o závadné zboží, reakce podnikatele z Bydžova byla příkladná, že v okamžiku, kdy se dozvěděl o tom, že je zásilka závadná, tak se ji nesnažil prodat, ale okamžitě ji vrátil do Polska.“

Stanislav: „I když bylo původně oznámeno, źe se vadné maso z Polska do ČR nedostalo, dnes je už jasné, že ho k nám bylo dovezeno na 300kg. Z toho nebylo dohledáno 100kg, které mělo skončit ve stravovacích zařízeních a pravděpodobně je zkonzumováno. Jak je to možné ?“

Zbyněk Semerád: „Bylo to proto, že se dostalo maso k nám dříve, než jsme o tom byli informováni, ani příjemce neměl žádné indicie, které by vedly k tomu, že by měl maso vrátit nebo zlikvidovat.“

ze: „Jak se dozvíme, že maso je z Polska a v jiném státu bylo jen přebaleno? /Spolupráce v rámci EU/ Dá se původ spolehlivě dohledat?“

Zbyněk Semerád: „Hovězí maso je nejvíce značené z pohledu všech mas, protože na obalu musí být uvedeno země chovu, země porážky i země, kde bylo baleno.“

Eva: „Do budoucna, co můžete udělat pro ochranu spotřebitele, aby se k nám nedostávaly závadné potraviny z Polska?“

Zbyněk Semerád: „Závadné maso z Polska se k nám dostává v případě, že si ho náš odběratel objedná. Proto by měl být tlak na odběratele, aby objednávali z jiných zemí, a pokud možno, kupovali pouze české. Většinou v tom hraje roli cena. Nebo množství, které nejsme schopni vyprodukovat na našem území.“

SK: „Polské maso z nemocných krav se dostalo i do Česka - co bude ohledně tohoto problému ČR dělat?“

Zbyněk Semerád: „Provede veškerá šetření, která budou vést k zjišťování případně dalšího masa. A pokud je ještě někde toto maso ve skladech nebo u jakýchkoli prodejců, tak bude pozastaveno, odebráno k laboratornímu vyšetření v každém případě neškodně odstraněno, i v případě negativního výsledku.“

SK: „Jak důkladně se kontroluje maso, které míří na český trh?“

Zbyněk Semerád: „Kontroluje se namátkově, protože nelze zkontrolovat v žádném případě 100 procent, protože jenom za loňský rok v případě hovězího masa bylo nahlášeno 60 tisíc zásilek.“

Max: „Dobrý den, z jakého důvodu není možné zveřejnit provozovny, kde lze zakoupit zdravotně škodlivé maso. Nepřeváží v tomto případě zájem na ochraně veřejného zdraví? Děkuji“

Zbyněk Semerád: „Samozřejmě i toto zvažujeme. Ale podle informací, které máme, tak v tomto okamžiku pro nás jsou obětí toho skandálu polského. Jsme přesvědčeni, že jejich zveřejněním jejich podnikání skončí. Ale kdybychom zjistili jakékoli pochybení z jejich strany, nebo podíl, tak je neprodleně zveřejníme.“

Eva Krátká: „Jsem z Kostelce nad Labem a mohu se dovědět, do kterého obchodu nebo restaurace u nás bylo ono maso dodáno? Děkuji za odpověď.“

Zbyněk Semerád: „V pondělí začneme zjišťovat toto podrobněji. V případě, že se spotřebitel obrátí na veterinární správu, tak mu sdělíme, zda bylo dodáno či nebylo dodáno do jeho obchodu.“

Miroslav Sedláček: „Konkrétní dotaz: Dobrý večer, včera jsme koupili hovězí v Kostelci n. L., řeznictví U Matků - může jít o to závadné? Děkuji za informaci - Sedláček“

Zbyněk Semerád: „V tomto okamžiku nevím.“

MD: „Doporučujete spotřebiteli ČR dnes vyhýbat se i jiným masným produktům z Polska (polotovary, konzervy apod.) a to i z jiných druhů masa (vepřové, ryby ad.)?“

Zbyněk Semerád: „Samozřejmě, maso mohlo být využito i v jiných výrobcích, ne na našem území. Je jenom na rozhodnutí spotřebitele, zda si nevybere naprosto jiné maso a bude dál kupovat pravděpodobně levnější polské maso.“

Markéta: „Dobrý den, jak je možné, že se nemluví o zvířatech, která měla v této kauze, bohužel, tu nejvíc hlavní roli? Mluví se pouze o tom, kam se maso dostalo a kdo ho asi zkonzumoval. Kdo jsou lidé, kteří takto zacházeli s nemocnými zvířaty? Budou potrestáni?“

Zbyněk Semerád: „Mluvíme o mase, protože řešíme jeho dodávky do jiných členských zemí EU, včetně ČR. Samozřejmě, probíhá i diskuse ve vztahu k těm zvířatům. Jenom z těch záběrů je jasné, že se jedná o lidi, kteří ta zvířata týrali. Je na polské straně, aby je stíhala v souladu s legislativou.“

Kukačka: „Uzenina vyrobená podle norem z r.1977 je 2x dražší než stejný současný výrobek. Uzeniny solené posypovou solí z PL,teď zase zkažené maso.Co mají společného? V honbě za ziskem se z lidí, nejen v PL, stává dobytek!“

Zbyněk Semerád: „Před revolucí byl velice úzký sortiment, je pravdou, že se do výrobků dávalo buď kvalitní, nebo méně kvalitní maso z pohledu jejich výživové hodnoty. Dnes je výrobků obrovské množství. Snahou je nahrazovat drahé maso levným, tak, aby uzeniny a ostatní masné výrobky byly přístupné široké škále spotřebitelů.“

Emil Grünwald: „Není to selhání lidského faktoru, které se může stát kdekoliv? Není to opět účelová kampaň proti polským potravinám? Dosud se nestalo, že by Čech zemřel po požití polské potraviny, ale stalo se, že Polák zemřel po požití české potraviny (methanol).“

Zbyněk Semerád: „V každém případě je to vždy selhání lidského faktoru. Spíše jde o to, jestli je to individuální, nebo je to systémové.“

Standa: „Dobrý den. Jsem schopný nějakým způsobem rozklíčovat původ hovězího masa v již zpracovaném výrobku? Na uzenině je uvedeno pouze to, kde byl vyroben finální produkt, salám. V reportáži se mluví o nezpracovanem masu. Děkuji.“

Zbyněk Semerád: „Ne, nejste schopen. Označení je na úrovni masa, které může být, a polotovaru, tedy mletého, ale v případě výrobku by měla být uvedena pouze země původu.“

Helena: „Kde je možno maso zakoupené, zatím nesnědené, nechat prověřit? Děkuji.“

Zbyněk Semerád: „Maso je možné nechat prověřit např. ve státních veterinárních ústavech, které má Státní veterinární správa v Praze, Jihlavě a v Olomouci. A poté v soukromých laboratořích, které se na toto zaměřují. Ale je potřeba počítat s tím, že za vyšetření bude muset spotřebitel zaplatit. Cena se pohybuje od 1000 korun výše.“

jirka: „Jste si zcela jistí, že vepřové prodávané v maloobchodě i pod 60Kč/kg dovážené z Polska, Německa, Španělska apod. nemá nic společného s africkým morem resp. obdobnými akcemi vyžadujícimi nucenou porážku/vybíjení ve velkém? Ja mám pocit "trapné nejistoty"“

Zbyněk Semerád: „Od loňského roku odebíráme vzorky ze zásilek vepřového masa ze zemí s výskytem afrického moru prasat. Do současné doby jsme vyšetřili více než 3000 vzorků, všechny byly negativní.“

Helena: „Koupila jsem 30.1.2019 v Praze 4 v řeznictví hovězí , půlku mám v mrazáku a půlku uvařené, zatím jsme nejedli. Řeznictví chráníte, ale ohrožujete zdraví konzumentů, kteří zatím maso nesnědli. Pan ministr říkal, že spotřebitel je na prvním místě.“

Zbyněk Semerád: „Můžete se svým dotazem obrátit na městskou veterinární správu v Praze, pokud uvedete relevantní údaje, tak vám sdělíme, zda do uvedeného řeznictví bylo dodáno maso z těch zásilek, o kterých se hovoří. Podrobné šetření bude zahájeno v pondělí.“

Suchardová: „Dobrý den, mám v lednici hovězí maso z Polska koupené dnes v Albertu v Praze-Arkadach. Je riziko,že je nakažené? Mám ho preventivně vyhodit a přijít tak o své peníze? Proč nechcete říci, jaké je konkrétní riziko?Proč má nést odpovědnost koncový zákazník?“

Zbyněk Semerád: „Kromě závadného masa je sem dodáváno i další maso z Polska. Ale z kontrol, které provádíme, zase není důvod veškeré maso, které bylo zakoupeno, vyhazovat, nebo vracet, protože mnoho českých firem má nastaven vlastní systém kontroly. Určitě si v této době připravily svoje dodavatele. V případě, že bychom zjistili pochybení a závadné maso, okamžitě bychom informovali zákazníka, tak jako už teď, na stránkách Státní veterinární správy nebo SZPI.“

Josef: „Stačí zveřejnit provozovny, které odebírají maso z Polska. Tím bychom podpořili domácí produkci a nikoho, tedy ani oběti podvodu, nezlikvidovali.“

Zbyněk Semerád: „Státní veterinární správa z hlediska zákona má možnost zveřejňovat společnosti, kde bylo zjištěno klamání spotřebitele nebo zdravotní závadnost, ale nemůže zveřejňovat seznamy obchodníků, protože by sama mohla čelit případnému soudnímu jednání, protože bychom mohli tímto narušit podnikatelské prostředí.“

Nováková R: „Zdravím. Jak je to s vepřovým masem, koupila jsem v Bille....je to bezpečné? Diky“

Zbyněk Semerád: „Všechny kontroly, které jsme provedli ve vztahu k vepřovému, jsou v současné době bez podezření a nálezů.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD