Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Dnes na téma „Spory kolem zákona o sociálním bydlení“ s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou /nestr. za ANO/.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

ministryně pro místní rozvoj

Klára Dostálová /nestr. za ANO/

Odbory a neziskové organizace vyzvaly vládu Andreje Babiše, aby připravila slibovaný zákon o sociálním bydlení. Premiér místo samostatného zákona chce pro lidi v bytové nouzi dotovat výstavbu sociálních bytů, což je podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálová (nestr. za ANO) rychlejší pomoc než slibovaná norma. To ale odbory a neziskové organizace rozporují. Navrhované dvě miliardy korun ročně by totiž stačily jen na stavbu zhruba 1400 bytů, což nepokryje ani roční přírůstek lidí v bytové nouzi. Sama vláda odhaduje, že se ročně dostane do existenčních bytových problémů na 3000 domácností.

Záznam chatu ze středy 31. října 2018

Stanislav: „Komu mají nové sociální byty vlastně pomoct? Těm, co se vyhýbají práci? Těm, co ty byty "vybydlí"a potom zmizí? Nebo těm, co na sociálních bytech vydělávají přes státní příspěvky na bydlení? A co bude pro mladé novomažele, co chtějí mít děti?“

Klára Dostálová /nestr. za ANO/: „Dobrý den, ani jedno ani druhé, sociální bydlení slouží lidem v bytové nouzi a to opravdu nejsou jen ti, o kterých píšete, ale jsou to i senioři, matky samoživitelky, dospělé děti po ústavní péči. Pokud chcete vlastnické bydlení, stát nabízí zvýhodněné půjčky mladým rodinám do 36 let. A ve velkých městech budeme chystat nájemní bydlení.“

Ondřej: „Proč vaše státní půjčky směřovaly primárně na venkov a do malých měst? Nejsou ve větší sociální pasti občané z velkých měst? Ne každý ve velkém městě vydělává vysokou mzdu nebo plat. Co radíte občanům z Prahy, kteří musí migrovat do Středočeského kraje?“

Klára Dostálová /nestr. za ANO/: „Role ministerstva pro místní rozvoj je i starost o zmírnění vylidňování venkova. Z těchto důvodů jsou primárně půjčky zaměřeny do menších měst a sídel. Pro větší města chystáme zvýhodněné nájemní bydlení.“

Ondřej: „Jak chcete řešit sociální bydlení ve velkých městech? A kdo spadá do definice potřebných v Praze? Ceny komerčních bytů se v posledních letech stávají čím dál víc nedostupnější pro běžnou populaci. Budete stavět sociální byty i pro střední třídu v Praze?“

Klára Dostálová /nestr. za ANO/: „Ve velkých městech chystáme program Výstavba, který je postaven na dostupném nájemním bydlení. Program v sobě zahrnuje jak pomoc sociálně slabším, tak i právě tzv. dostupné bydlení pro širší skupiny obyvatel.“

Ondřej: „Kdo a na základě jakých kritérií rozhodne, kterým lidem budou zpřístupněny sociální byty? Kolik je čekatelů na sociální bydlení a kolik bytů chcete postavit?“

Klára Dostálová /nestr. za ANO/: „Sociální byty jsou určeny osobám v bytové nouzi, tzn. lidem, kteří nemají ŽÁDNÉ bydlení a v obci je definováno tzv. tržní selhání. Kritérium tržního selhání je, že lidé bydlí v nevyhovujícím, přelidněném či zdravotně závadném bydlení a trh v obci na toto nereaguje. Kritéria budou detailně nastavena v metodice tržního selhání, která budou transparentní a včas zveřejněna.“

Josef: „Mě by teda zajímalo, kdo je cílovka těch bytů, co slibuje ministryně Dostalová.“

Klára Dostálová /nestr. za ANO/: „Cílová skupina je velmi široká, pokud jde o sociální byty tak jsou to samoživitelky, senioři, matky z azylových domů atd. Pokud jde o dostupné byty, obecní nájemní byty se zvýhodněným nájemným, tady jde o středně příjmové skupiny nebo dle určení obce.“

GF: „Dotace výstavby sociálních bytů - jaké to má výhody a nevýhody?“

Klára Dostálová /nestr. za ANO/: „Stát tím sleduje pomoc osobám v bytové nouzi, a proto se snaží pomoci obcím dotačními prostředky na vybudování bytů, které tuto pomoc zajistí.“

DAYD: „Sama vláda odhaduje, že se ročně dostane do existenčních bytových problémů na 3000 domácností. Bude toto číslo stoupat nebo klesat?“

Klára Dostálová /nestr. za ANO/: „Ministerstvo pro místní rozvoj intenzivně spolupracuje s Agenturou sociálního začleňování při Úřadu vlády. Cílová skupina je definována na základě průzkumů na cca. 65 000 domácností, tzv. tržním selhání.“

Starosta: „Kdy bude spuštěn ten program?“

Klára Dostálová /nestr. za ANO/: „Program Výstavba (sociální a dostupné bydlení) bude spuštěn na přelomu března a dubna příštího roku, dle dohody s obcemi. Ostatní programy bytové politiky MMR budou spuštěny příští týden. Jde např. o komunitní bydlení seniorů, pečovatelské byty.“

Ondřej: „Takže např. obyvatelé Chánova splňují definici tržního selhání?“

Klára Dostálová /nestr. za ANO/: „Je důležité sdělit, že příjemcem dotace je pouze obec, takže obec vydefinuje cílovou skupinu, která pomoc potřebuje, tyto bytové domy má pak ve své správě a rozhodnutí je na ní.“

Jaroslav: „Jenom mě zajímá ,zda dostanou tyto byty i lidé ,kteří již jednou bydleli a své byty zničili. Bytů je v republice si myslím dost,jenom se podívejte ,kdo kolik bytů vlastní a jak s nimi nakládí. Myslím tím sdílené bydlení a pod.To nikoho nezajímá .“

Klára Dostálová /nestr. za ANO/: „Tato otázka byla zodpovězena přímo v pořadu v čase 21:00.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2018
 P ST HD