Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Na téma „Výměna v čele Ministerstva školství“ s děkanem Pedagogické fakulty UK Michalem Nedělkou.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

děkan, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

Michal Nedělka

Dnes v čele Ministerstva školství vystřídá Kateřinu Valachovou její dosavadní náměstek Stanislav Štech. Valachová podala demisi po odhalení kauzy údajného ovlivňování sportovních dotací. Původně měla skončit k 31. květnu. Demisi ale oddálila kvůli prosazování kariérního řádu učitelů, který Senát vrátil do sněmovny. U hlasování jakožto šéfka resortu ale nakonec stejně nebude – poslanci budou normu řešit až příští týden. Kariérní řád bude úkolem pro nového ministra, který se úřadu ujme dnes v 16. hodin. Také dotace do sportu vnímá Štech jako urgentní úkol. Také chce bojovat o vyšší rozpočet do resortu. Jak se mu to podaří a která další témata pálí české školství? Hlavním hostem bude Michal Nedělka - děkan, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova. Ptejte se.

Záznam chatu ze středy 21. června 2017

Michala: „Co může stihnout pan Štěch prosadit do voleb? Vždyť jsou letní prázdniny a pak velice krátký čas do voleb?“

Michal Nedělka: „Otázka byla zodpovězena ve vysílání (20:08).“

Jarka: „Je podle vás kariérní řád správná cesta? Bude se chtít starším kantorům dělat dohled mladším?“

Michal Nedělka: „Otázka byla zodpovězena ve vysílání (20:15).“

Nina: „Přijde mi, že se řeší, jak budou učitelé placeni, ale neřeší se kvalita učitelů, kteří poté učí děti, které pro látku nedokážou nadchnout. Nemělo by se začít u kvalitních kandidátů na učitelskou profesi?“

Michal Nedělka: „Otázka byla zodpovězena ve vysílání (20:17).“

Jirka: „Má kariérní řád smysl? Ředitel školy přece své učitele zná a dokáže je odměnit - pokud dostane nějaké nadtarifní peníze. A pokud to neumí, nebo není objektivní, tak mu dobří učitelé odejdou a bude mít problém.Vrátí se někdy do škol v ČR osobní ohodnocení?“

Michal Nedělka: „Kariérní řád má smysl, je to nástroj pro podporu kvality ve vzdělávání a dává jistotu, že kvalitní pedagog, který projde tímto systémem, bude jednak kvalitněji ohodnocen, a kromě toho získá také určitou prestiž na svém pracovišti a ve svém okolí.“

Tomáš Tichý: „Na západě jsou soukromé školy místem nejkvalitnějšího vzdělání a na veřejné jde ten zbytek dětí. U nás, až na několik málo specialit, je to naopak a na soukromou SŠ/VŠ jde ten, kdo nezvládá veřejnou a chce si zaplatit maturitu/diplom. Proč?“

Michal Nedělka: „Nelze generalizovat, vezměme v potaz nejkvalitnější západní univerzity a jiné školy, ty nejsou vždy soukromé. Je vždy třeba přistupovat k takovým hodnocením individuálně, a sledovat skutečné kvality. A tak je tomu i u nás. Sám mám s kvalitními soukromými školami, ale i se zcela opačnými případy. A totéž můžu říci o školách státních. I když zpravidla nejde o školy jako takové, ale o jednotlivé případy v nich.“

Ondřej: „Do jaké míry se na zvýšení kvality školství podílí soukromý sektor, případně jak? Jaké se angažuje např. pět největších českých firem ?“

Michal Nedělka: „Na to nedokážu zcela přesně odpovědět, ale na druhé straně vidím, že některé finanční instituce poskytují vzdělávání vysokou podporu. A při tom to nejsou na příklad vysoké školy jako takové. A takto podpořené instituce samozřejmě vykazují četné vzdělávací úspěchy. V takových případech si jen říkám, že kdyby opdobnou podporu měly i vysoké školy, konkrétně pedagogické fakulty, dokázaly by daleko více, než v současné době.“

Jiří Kappler: „Souhlasíte s názorem, že vysoké školy, které nedokáží sehnat externí prostředky na vědu, a navýšit jimi stipendia doktorandům, nemají vůbec realizovat doktorské studium?“

Michal Nedělka: „S tímto názorem zcela nesouhlasím. Existují totiž obory, v nichž sehnat externě dostupné prostředky na vědu je značně složité. Přitom disponují dostatečným odborným a školícím potenciálem a dokonce ve stávajících nepříznivých podmínkách vychovávají kvalitní doktorandy.“

Michal Nedělka: „Odborný asistent na Masarykově univerzitě má bez ohledu na délku praxe tarifní plat 24500. Docent 30100. Učitel v regionálním školství po 32 letech praxe 29500. Považujete platy na vysokých školách za dostačující? Jana“

Michal Nedělka: „Otázka byla zodpovězena ve vysílání (20:32).“

Jindra Hrabák: „Jaký smysl mají jednotné přijímací zkoušky, když školy (až na pár výjimek) stejně vezmou úplně všechny, protože jsou placené podle počtu žáků (případně teď bude limit minimálně 17 žáků ve třídě, což je na odborných školách totéž)?“

Michal Nedělka: „Jejich smysl spočívá v tom, že umožní středním školám zcela jasné stanovení požadavků a přijímání těch uchazečů, kteří tyto požadavky splní. Mělo by tedy skončit přijímání těch, kdo na tom jsou se znalostmi a dovednostmi velice rozdílně a kteří ani na studium nemají. A tím se také může omezit to, že studenti jsou zklamáni a znechuceni studijními nároky, na které nestačí.“

Ondřej: „Jaké navýšení zdrojů by potřebovala Pedagogická fakulta UK ? Do čeho by se nové zdroje investovaly ?“

Michal Nedělka: „Navýšení by bylo vhodné jakékoliv, jde o to, kam by tyto prostředky byly nasměrovány. Jistě je prvořadým zájmem poskytnout stávajícím pracovníkům takové ohodnocení, aby nehledali uplatnění v jiných, vedlejších pracovních poměrech. Ale toto finanční ocenění by mohlo být i dobrým počátkem toho, že bychom podporovali skutečně kvalitní pracovníky, že bychom se mohli obracet k odborné veřejnosti a vybírat si z ní skutečné odborníky, kteří mají zájem o věc a kteří by byli ochotni se své práci naplno věnovat. Možná by se stalo i to, čemu jsme zcela odvykli, že by totiž bylo dost zájemců o práci vysokoškolského učitele a že bychom si z těchto zájemců mohli skutečně vybírat.“

Jiří: „Neustále slyšíme o nízkých platech ve školství. Nikde se neuvádí hodinový plat. Je nějaká představa o jeho výši, abychom my, prostí občané mohli srovnávat? Děkuji.“

Michal Nedělka: „Veřejnost se často mylně domnívá, že práce učitele spočívá jen ve výuce. To pak skutečně není moc hodin ve srovnání s jinými profesemi. V podstatě je to poloviční počet hodin týdně. Avšak ten, kdo nikdy nevyučoval, si nedokáže představit vypětí, kterým učitel během výuky prochází. Nejde jen o prezentaci vyučované látky, jde také o organizaci výuky, motivaci žáků o jejich hodnocení, o to, že musí při výuce skutečně zaujmout. Každý takový výpadek, když trvá třeba i jen několik vteřin, znamená že žáci přestanou být ukáznění, že je daná věc přestane zajímat. To je skutečně velké vypětí. Vyučováním ovšem práce pedagoga nekončí. Jednak působí při dozorech o přestávkách, v jídelnách a podobně, řeší problémy žáků spojené i s jejich emocionálním životem, s jejich problémy z rodin a samozřejmě s emusí věnovat přípravě na výuku a práci s výsledky žákovské činnosti (opravy prací, návrhy na jejich zlepšení atd.). když si v tomto kontextu představíme učitelský plat, zjistíme, že svědomitý učitel má hodinový plat zhruba 100 Kč/hodinu.“

Miroslav: „Je platové ohodnocení učitelů adekvátní? Neměl by být zájem, aby kvalitní učitelé učili kvalitně děti?“

Michal Nedělka: „Ohodnocení nepovažuji za adekvátní a zcela souhlasím s tvrzením, že kvalitní učitel má kvalitně učit děti. Z toho vyplývá, že kvality dosáhneme tak, že nepředstavíme učiteli jen možnosti toho, že když bude rpacovat kvalitně, tak se možná jeho plat zvýší o nějakou stokorunu, ale že učitel skutečně uvidí jisté perspektivy v tom, že za dobrou práci bude oceněn tak, že dokáže zabezpečit ze svého platu sebe, i svou rodinu.“

Martina: „Karierní řád poškozuje učitele s dlouhou praxí. V podstatě nemají šanci se již nikam posunout. Sama jsem ředitelkou sloučených škol, učím externě na PF, přednáším. Praxe 33 let. To se opravdu budu zpovídat u komise? Je to nedůstojné.“

Michal Nedělka: „KŘ je systémem, který zohledňuje skutečné kvality. Věřím, že ten, kdo odvádí kvalitní práci, nebude mít problém tyto kvality prokázat před kýmkoliv. Sám jsem zvyklý ze své vlatsní práce, že se ze své práce na vysoké škole zodpovídáme v každém věku různým komisím či radám, pokud máme zájem o dosažení vyšší kvalifikace.“

Soňa: „Měl by vzniknout ministr sportu, aby se ministr školství mohl věnovat jen a jen školství? Podle mě by měli být dva ministři.“

Michal Nedělka: „Otázka byla zodpovězena ve vysílání (20:53).“

Radek Sárközi: „Jaký smysl má přijímat kariérní řád pro učitele, proti němuž masově protestují učitelé? Výzvu senátorům proti kariérnímu řádu podpořilo 7 400 učitelů, petici proti kariérnímu řádu podepsalo během týdne více než 8 000 učitelů ze 400 škol (stále probíhá).“

Michal Nedělka: „Jsem přesvědčen o tom, že KŘ má smysl a je že je třeba jeho smysl pedagogům skutečně vysvětlovat. Není to vždy tak, že by správná věc byla zpočátku vždy přijímána s otevřenou náručí. Je také třeba vyhodnotit přijetí takových věcí poté, co nějakou dobu fungují. A je také třeba na nich dále pracovat, ne je buď přijmout, nebo zavrhnout.“

Kvido: „Vysoké školy mají podle ministra Pilného obrovské rezervy, které lijí do betonu, protože staví nové budovy. Je to tak?“

Michal Nedělka: „Nemám všeobecný přehled o tom, jak probíhá výstavby na všech VŠ v ČR, ale kvalitní zázemí pro vzdělávání je nesmírně důležité. Sám vidím, že např. naše fakulta by takovéto "lití do betonu" vítala a skutečně potřebovala. Vždyť když je jedna škola rozmístěna po městě v různých budovách a dokonce i v budově, která se nachází v jiném městě, lze těžko optimalizovat rozvrh studentů i vyučujících tak, aby zůstal dostatek času na další aktivity, které jsou na VŠ nezbytné.“

Jana: „Jak funguje zahraniční školství? Je hrazeno nebo studenti přispívají na své studium?“

Michal Nedělka: „V zahraničí je to velice různé. V některých zemích mají studenti dokonce obě možnosti - studovat v rámci státního rozpočtu, nebo za své vlastní peníze. I takovéto rozdělení má smysl a logiku.“

Kateřina: „Měl by být učitel připravován pro kariérní řád už od fakulty?“

Michal Nedělka: „Již na fakultě jsou budoucí učitelé pro podmínky KŘ v podstatě připravováni. Procházejí pravidelným hodnocením svých výkonů, a to nejen u zkoušek, ale také v rámci svých praxí. Jsou zvyklí předkládat svá portfolia, takže jsou zvyklí prezentovat všechno, čeho dosahují. Jsou také zvyklí reflektovat hodnocení této činnosti a dále pracovat na jejím zkvalitňování. A to je také podstata růstu kvalifikace v KŘ.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2017
 P ST HD