Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Na téma „Evropská komise a migrační kvóty“ s Tomášem Jungwirthem z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR

Tomáš Jungwirth

Evropská komise zahájí s Polskem, Maďarskem a Českou republikou řízení kvůli porušování unijní legislativy. Důvodem je nedodržování migračních kvót. Eurokomisař Dimitris Avramopulos oznámení doprovodil poznámkou, že doufá, že všechny tři státy svůj přístup k migračním kvótám přehodnotí. Premiér Sobotka v reakci na rozhodnutí komise zopakoval, že kvóty selhávají a upozornil, že Česká republika bude své rozhodnutí nepodílet se na jejich systému důsledně hájit. Z celkového počtu přibližně 2600 lidí, které má Česko přijmout, u nás skončilo jen 12 migrantů s tím, že další už podle vlády nepřijmeme. Je dobře, že Evropská komise trvá na  dodržování závazků, nebo je naopak chyba, že nedokázala včas zareagovat na odpor, který systém kvót u řady zemí EU vyvolává? A jak v praxi kvóty fungují? Odpovídat bude Tomáš JUNGWIRTH z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.

Záznam chatu z úterý 13. června 2017

Jirka: „Česká republika dosud přijala 12 tzv. uprchlíků. Jedná se o skutečné uprchlíky, kteří uprchli z míst bojů, nebo o ekonomické migranty?“

Tomáš Jungwirth: „Podmínkou relokací v rámci stávajícího systému je, že dotyčný má občanství země, u které je úspěšnost žádostí o azyl přinejmenším 75 %. V tomto smyslu jsou tyto osoby s velkou pravděpodobností tím, co nazýváte "skutečnými uprchlíky".“

Zdeněk Steinbauer: „Proč ministr vnitra Chovanec před volbami provokoval EU tím, že ČR nepřijme žádného uprchlíka do voleb. Byla to zbytečná provokace, protože ČSSD to hlasy ve volbách nepřinese, je příliš soft a oslovil voliče xenofóbních, nacionalistických stran či hnutí.“

Tomáš Jungwirth: „S tímto je nezbytné souhlasit. Čeští politici zaseli vítr a sklízejí bouři.“

Jindra Hrabák: „Uvědomuje si EU/EK, že přijímání uprchlíků je v ČR (i Maďarsku, Polsku...) vnitropoliticky neprůchodné? Že vláda, která by ustoupila, si tím ve vlastním státě podepíše rozsudek smrti a otevře cestu otevřeně protievropským stranám v daných zemích?“

Tomáš Jungwirth: „Každá unijní země přijímá alespoň nějaké uprchlíky, protože všechny tyto státy mají příslušné mezinárodní závazky. V ČR loni požádalo o azyl asi 1500 osob, což odpovídá dlouhodobému ročnímu průměru. Je tedy pouze otázkou, zda přijmeme několik stovek lidí navíc v rámci platného a vymahatelného relokačního systému.“

Skeptik: „Pane Jungwirthe, přiznáte otevřeně střet zájmů se zájmy většiny občanů ČR. Vy máte zájem o co největší počet migrantů odkudkoliv, protože bez nich by nebyl kšeft a tudíž i nárok na existenci pro pro nevládní organizace Konsorcium a i pro vás“

Tomáš Jungwirth: „Naším cílem je humánní, udržitelná a pokud možno emocí zbavená migrační a integrační politika. Pokud ČR hermeticky neuzavře vlastní hranice, budou sem vždy - za prací či studiem - přicházet nějací cizinci, a někteří z nich budou potřebovat pomoci. Od toho tady jako nevládní organizace jsme.“

Václav K.: „Dobrý večer. Umožnila by EU, nahradit přijímání imigrantů, finanční kompenzací, věnovanou například k budování táborů, v bezpečných místech a umožňujících důstojnou existenci?“

Tomáš Jungwirth: „V tuto chvíli to tak nevypadá. Existuje velký zájem, aby skutečně fungoval systém přerozdělování. Nicméně kdyby ČR skutečně zásadně navýšila svoji rozvojovou spolupráci a pomoc zemím na okraji EU a tranzitním zemím, měla by v ruce alespoň nějaké hmatatelné argumenty pro odmítání systému relokací.“

Zvědavý: „Nemělo by se přitvrdit v mezinárodních dohodách na vrácení migrantů? EU má veškeré páky k okamžitému zastavení přívodu peněz do zemí, které se zdráhají brát si zpět migrující občany.“

Tomáš Jungwirth: „EU také se státy původu i tranzitu velmi tvrdě vyjednává. Na této vnější dimenzi migrační politiky existuje v zásadě konsensus, a to přesto, že tím může dojít k ohrožení lidských životů, stejně jako k legitimizaci autoritářských režimů.“

Ondřej: „Neměla by ČR zažalovat Evropskou komisi za to, že nutí žít migranty v zemích, kam nechtěli? Nejsou to zločiny proti lidskosti, které se jednoho dne obrátí proti EU, až ji migranti zažalují za přesídlení proti jejich vůli ?“

Tomáš Jungwirth: „Stejný systém mají jednotlivé země jako USA, Německo nebo nově Itálie. Je legitimní zájem vlád, stejně jako Evropské komise na tom, aby přinejmenším pro vyřízení žádostí systém přerozdělování začal fungovat.“

Kristýna: „Dobrý den, je už známé, jak vysoké pokuty může Česká republika v případě nepřijetí kvót dostat?“

Tomáš Jungwirth: „Toto nelze odhadnout. Obávám se ale, že o daleko více peněz ČR přijde v důsledku následné politické neochoty jiných unijních zemí dotovat naši zemi v podobě strukturálních fondů.“

Jiří: „V České republice je mnoho uprchlických neziskových organizací, které dostávají od státu milióny dotací. Není to na těch 12 uprchlíků nějak mnoho?“

Tomáš Jungwirth: „Veškeré prostředky, které máme z veřejných zdrojů, jsou přísně kontrolovány a míří na konkrétní projekty. V ČR žije 500 000 cizinců, tisícům z nich nabízejí nevládní organizace jazykové kurzy, sociální či právní podporu. Nejde tedy jen o několik set uprchlíků, kteří v ČR ročně hledají azyl.“

Pragmatik: „Proč Česko dobrovolně nepřiveze 2600 migrantů a nerozdá jim doklady pro pobyt v Schengenu ? Problém by se vyřešil do týdne ke spokojenosti všech stran.“

Tomáš Jungwirth: „Stačilo by dokonce několik stovek. Po nutných prověrkách a řízeních by mohli být přijati, dostali by azyl a nebyl by s tím žádný problém.“

Petr: „Dobrý den, jak se, podle vás, staví ke kvótám samotní migranti, kteří jsou přiděleni do země, ve které nechtějí být? Je v silách hostitelské země, aby tyto lidi držela na svém území proti jejich vůli?“

Tomáš Jungwirth: „Jak jsem již odpovídal na jinou otázku, vnitřní kvótové systémy mají z pragmatických důvodů i jednotlivé členské státy. Je samozřejmě potřeba jak pozitivních, tak negativních nástrojů, aby mohly být skutečně naplněny. Žadatelům o azyl musí být jasné, že odchod do jiného státu by pro ně byl zásadním způsobem nepříznivý. Lze pak diskutovat o tom, po jaké době by měli mít možnost odejít do dalšího evropského státu.“

MD: „Kolika migrantů by se musela EU ujmout, aby se vyřešil problém s migranty/uprchlíky v Africe a okolí. (jen Kongo ca 1 milion) ?“

Tomáš Jungwirth: „EU nemůže přijmout všechny uprchlíky světa, ale může se na řešení nejzávažnějších krizí aktivně podílet. Jak pomocí na místě, tak přesídlením takových počtů, které jsou únosné. Přesné číslo není pochopitelně možné určit.“

kh: „Vážený pane!Jak je zajištěna obrana evropských hranic?Všichni víme, že nijak. Proč se neřeší základní problém, ale důsledek neschopnosti?“

Tomáš Jungwirth: „Na ochraně unijních hranic se paralelně velmi aktivně pracuje. Skutečně jednotný azylový systém by jejímu dosažení významně napomohl.“

ze: „Řekl někdo v EU, kolik my tu máme Vietnamců, Ukrajinců, Rusů, bývalých Jugoslávců a pod.? Kolik jich je v jiných státech? A když se podíváme na Václ. nám., nebo do Teplic, tak tu jistě není jen 12 migrantů. Co si tu nevolená EU dovoluje?“

Tomáš Jungwirth: „Pro přesná čísla se podívejte na stránky Českého statistického úřadu. Ti, o kterých mluvíte, jsou většinově migranty, kteří přišli za prací, studiem či sloučení rodiny - nejde tedy o uprchlíky.“

Roman: „Proč nevymáhá EK dodržování pravidel schengenského prostoru po Itálii a Řecku? Tyto dvě země jsou přece tzv. první bezpečné. Dostávají na ostrahu hranic dostatek prostředků a oni naopak vozí až od libyjských břehů ekonomické migranty jako cestovka.“

Tomáš Jungwirth: „Jejich vlády maximálně plní povinnost pomáhat lidem v nouzi na moři. Je potřeba říci, že EK toto dodržování silně vymáhá. Prvním cílem bylo, aby začaly fungovat tzv. hotspoty, kde jsou žadatelé registrováni, což se také stalo.“

Eva: „Přijmout 2 600 prověřených migrantů by neměl být tak velký problém, ale spíše odrazuje,že by to asi nebylo konečné číslo, nemyslíte?A neměla by suverénní země mít právo říci: toto nechceme, navrhujeme jiné řešení?A to bez sankcí?“

Tomáš Jungwirth: „Odpověď zazněla ve vysílání.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2017
 P ST HD