Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Na téma „Inkluze v českých školách“ s Lucií Pleškovou z Nadace Open Society Fund Praha.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

vedoucí programu Vzdělávání dětí a mladých lidí, Nadace Open Society Fund Praha

Lucie Plešková

Téměř dvě třetiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami loni navštěvovaly běžné základní školy. Vyplývá to ze studie Nadace Open Society Fund Prague. Podíl žáků se SVP v populaci se v jednotlivých krajích výrazně liší – zatímco v Královéhradeckém kraji je jejich podíl na základní škole vysoký (přes 12 %), v Jihočeském nedosahuje ani 5 %, demografické rozložení žáků se SVP v populaci by přitom mělo být rovnoměrné. Tato disproporce však do značné míry vymizí, vyčleníme-li ze statistiky žáky s poruchami učení a chování. Jak je české školství připraveno na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami? Jak funguje začleňování žáku do kolektivu? Zeptáme se vedoucí programu Vzdělávání dětí a mladých lidí, Nadace Open Society Fund Praha - Lucie Pleškové.

Záznam chatu z úterý 23. srpna 2016

DIS: „"Téměř dvě třetiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami loni navštěvovaly běžné základní školy. "Je to podle Vás dobře či ne?“

Lucie Plešková: „Ano, je to dobře a tento pozitivní trend pozorujeme v ČR obecně.“

Honza: „Definujte mi žáka, který speciálními vzdělávacími potřebami.“

Lucie Plešková: „Dle zákona se jedná o žáky se zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním či zdravotním postižením, což zahrnuje celou škálu problémů, se kterými se mohou děti potýkat.“

SK: „Co si myslíte o práci osobních asistentů a asistentů pedagoga?“

Lucie Plešková: „Myslím, že jejich práce je velmi důležitá, ale není to jediný prostředek, jakým lze děti se speciálními vzdělávacími potřebami podpořit.“

kantorka: „Kdo to sám v ped.praxi nezažil,neví o čem mluví.Můj tělesně postižený žák dětem nevadil,pomáhaly mu se vším.Toho,kdo neustále ruší,vykřikuje,ubližuje,brání dětem v práci,začnou nenávidět ,i rodiče žádají,aby se děti učily v klidu.Hodina má jen 45 minut.“

Lucie Plešková: „Ano, souhlasím, i ve své praxi jsem se s podobnými případy setkala, nicméně i děti s takovýmito problémy do školy dochází a je třeba s nimi pracovat. Myslím, že je důležité pracovat i s rodiči ostatních dětí a vysvětlovat jim, jaké žáky ve třídě máme a proč se projevují tak, jak se projevují.“

spec.ped.: „V tzv.dyslektických třídách,po max.12ti žácích používali spec.ped.spec.metod a pomůcek k nápravě různých vrozených a vývojových dys. ..,přitom to byly třídy,ze kterých se pak děti vracely do běžných tříd.Byly většinou zrušeny.V běžné třídě odstranit nelze“

Lucie Plešková: „V běžné třídě je tento způsob práce samozřejmě obtížný, ale pokud by se nám podařilo podporu ve formě pomůcek či speciálně-pedagogické péče dostat do běžné třídy za dítětem, pak by to možná fungovat mohlo. Možným způsobem práce je i menší kolektiv v běžné škole či dítě na určité hodiny vzdělávat samostatně.“

Jonáš: „Vy sama chtěla byste, aby vaše dítě chodilo do třídy, kdy bude např. 5 asistentů pro žáky? Kolik asistentů je ještě pro učitele snesitelných?“

Lucie Plešková: „Pět asistentů je určitě extrém, se kterým se v praxi tak často nesetkáme. Pro učitele je důležité, aby se svým asistentem dobře spolupracoval, což je při vyšším počtu osob ve třídě složitější. Nicméně pokud mluvíme o inkluzi, rádi bychom viděli takový stav, kdy jsou děti se speciálními vzdělávacími potřebami rozmístěny ve školách více rovnoměrně, aby se nestávalo, že jich bude pět se složitějšími problémy vyžadujícími podporu asistenta pedagoga v jedné třídě.“

Zdeněk Sotolář: „Výsledek výzkumu byl snadno předpokládatelný. Budete výzkum opakovat v dalších letech, aby se potvrdila skutečná účinnost nových zákonů a vyhlášek?“

Lucie Plešková: „Určitě budeme vývoj v této oblasti dále sledovat.“

Meluzína Raymondová: „Jaké IQ u malého dítěte je ještě přijatelné, aby se dostalo na klasickou základní školu a procházelo byť s pomocí asistentky bez velkých obtíží? Tyto děti mají místo známek na vysvědčení slovní hodnocení?“

Lucie Plešková: „Na běžnou základní školu může být již nyní přijato dítě i s mentálním handicapem, nezáleží tedy pouze na inteligenčních schopnostech dítěte, důležité je, jak s jeho potřebami pracují učitelé.“

Martina: „Pokud je ve třídě asistent pedagoga, většinou na doporučení pro určitého žáka, je přijatelné, že škola tohoto asistenta využívá k suplování v jiných hodinách a asistent u žáka ve třídě není?“

Lucie Plešková: „Asistent pedagoga by měl působit ve třídě, kde je dítě, pro něž je určen, nicméně není podmínkou, že se musí věnovat pouze danému dítěti. Naopak měl by být k dispozici učiteli tak, aby mohl pracovat se všemi dětmi včetně integrovaného dítěte.“

Meluzína Raymondová: „Inkluze je na školách již delší dobu, ale zajímalo by mě, zdali by zde nemělo být zaměstnáno kromě asistentek více speciálních pedagogů, anebo aby kantoři s klasickým pedagogickým vzděláním měli možnost se dovzdělat v tom, jak náročnou třídu zvládat lépe?“

Lucie Plešková: „Ano, určitě. Tito odborníci by v ideálním případě měli působit na běžných školách a pomáhat učitelům řešit náročné případy. O tuto podporu mohou školy aktuálně žádat z evropských fondů.“

Libor: „Dobrý večer. Naše dcery jsme záměrně dali do první třídy s dětmi s lehkým postižením. Dnes půjdou do páté třídy a moje zkušenost je taková, že nic lepšího jsme pro ně udělat nemohli. Samozřejmě je to o přístupu učitelky a asistentky.“

Lucie Plešková: „Velmi ráda slyším, že to tak v praxi funguje.“

Učitel SŠ: „Kdo finančně ohodnotí učitele, kteří budou muset vykonávat nadstandardní práci? V současné době musí střední školy dofinancovávat asistenty ze svých vlastních zdrojů, tedy nezbývá ani na finanční motivaci vyučujících!“

Lucie Plešková: „Financování asistentů pedagogů by měla vyřešit novela školského zákona, aby nedocházelo k situacím, kdy musí školy jejich platy financovat ze svých zdrojů. Co se týká finančního ohodnocení učitelů, tak to je obecně v ČR velmi nízké a je to jedna z oblastí, na kterou je třeba se zaměřit, pokud chceme mít ve školách víc kvalitních učitelů.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2016
 P ST