Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Na téma „Rozmary počasí a klimatické změny“ se zástupcem Centra pro otázky životního prostředí UK Praha Bedřichem Moldanem.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

zástupce ředitele, Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze

Bedřich Moldan

Podle údajů NASA byl letošní únor jednou z největších teplotních anomálií v historii. Jaké důsledky mají nebezpečné výkyvy teplot a nedostatek sněhu? A hrozí v Česku dlouhodobá období sucha? Jak s nedostatkem vody bojovat? Ptejte se zástupce ředitele z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze Bedřicha Moldana. Dnes od 20.00 na ČT24!

Záznam chatu z pondělí 21. března 2016

Ondřej: „Hrozí česku trvalé období sucha nebo jen dočasné v rámci cyklu ? Hladiny oceánů stoupají, vody je na planetě dostatek. Jen ji přeměnit ve sladkou a doručit spotřebitelům.“

Bedřich Moldan: „Mořskou vodu lze odsolovat a přeměňovat na sladkou, ale stojí to spoustu energie, takže nemůžeme čekat, že by tohle to byl nějaký veliký zdroj sladké vody mimo ty nejsušší oblasti blízké mořskému pobřeží.“

Ondřej: „Klesá s klimatickými změnami riziko povodní ?“

Bedřich Moldan: „Rozhodně neklesá, právě naopak. Předpokládáme, že celkový objem srážek bude přibližně stejný i do budoucnosti, ale srážky budou pravděpodobně jinak rozloženy v průběhu roku a také se budou častěji vyskytovat silné srážky za krátkou dobu, což může způsobit a pravděpodobně způsobí častější povodně.“

Michal: „Dobrý den, Jak se tváříte na záměr PVL vybudovat přehradu na Berouce v oblasti Roztok? Je to opravdu nutné v současné situaci? Neměli bychom činit spíš naopak - neničit přirozený ráz krajiny a nezavírat řeky do "betonového" koryta? Děkuji Michal“

Bedřich Moldan: „Jsem přesvědčen o tom, že PVl takový záměr nemá.“

Květoslav: „Hezký večer. Proč u nás zemědělec oře svažité pole po spádnici, seje tam kukuřici a nechce ten 2 km dlouhý svah rozčlenit na kratší zasakovacími pásy, průlehy a zelenými remízky? A proč v polích mizí stromy? Proč naši obec vyplavují přívaláky, to už víme“

Bedřich Moldan: „To, na co upozorňujete, je samozřejmě velmi špatné a je třeba dělat všechno pro to, aby takové nedobré praktiky skončily.“

Jana: „Jsme na pomezí klimatického severu a jihu, jaké důsledky to má pro ČR? Ovlivňují nás tedy extrémy obou stran? Jak významně?“

Bedřich Moldan: „Máte určitě pravdu, severně od nás spíše hrozí nadbytek vody, zatímco na jihu nedostatek. My můžeme doufat, že z toho nějak vyvázneme, ale může se samozřejmě stát, že nás zasáhnou oba extrémy, byť třeba ne najednou, ale postupně. Na obojí se musíme připravit.“

Vladislav: „Jsou klimatické změny ve světě natolik významné, aby vlády přicházely s tak rozsáhlými opatřeními? Nepřijde vám celá debata o klimatu příliš nepřehledná a ovlivněná politikou?“

Bedřich Moldan: „Podle mého názoru je tomu právě naopak, vědecké poznatky ovlivňují politiku a politická rozhodnutí na úrovni jednotlivých vlád i globálním. Když se podíváme na celosvětovou úroveň, na nedávné konferenci v Paříži se představitelé všech zemí světa shodli na tom, že nebezpečí je vážné a že je třeba uplatnit skutečně razantní opatření.“

SKAFN: „Je ČR jako stát v současnosti zodpovědný ohledně vody? A je vůbec ČR jako stát ekologicky celkově zodpovědný v dnešní době?“

Bedřich Moldan: „Globální změně klimatu a jejím důsledkům čelíme všichni a každý má odpovědnost podle toho, co dělá, kým je, co má na starosti. Všichni jsme spotřebitelé vody, které rozhodně bude nedostatek, takže jsme zodpovědni úplně všichni. Vláda má samozřejmě větší odpovědnost, protože se na celou věc dívá z vyšší perspektivy a musí vzít do úvahy všechny souvislosti.“

Hubert Stejskal: „Vážený pane Moldane, jde mi ošetření vodou v domácnosti. Myslím, že přehnané šetření spěje jen ke zdražování vody pro domácnosti a čističkám to také neprospěje. Může se voda v domácnosti OPRAVDU ztratit, vždyť jen proteče a něco se odpaří? Děkuji za odpov“

Bedřich Moldan: „Šetření vody v domácnosti je rozhodně na místě, čističky se samozřejmě přizpůsobí. Vodu, kterou používáme v domácnosti, poměrně složitě připravujeme, musíme ji přivést, předem důkladně ošetřit a čerpáme ji z omezených zdrojů, ať už jde o vodu podzemní anebo povrchovou zachycenou ve vodárenských nádržích.“

Václav Běčák: „Zajímá mě, zda lze získat dotaci na zřízení rybníku na vlastním pozemku. Pozemek je u potoka a před cca 60 lety zde rybník byl, později byl zasypán.“

Bedřich Moldan: „Taková dotace je možná, je třeba se domluvit s Agenturou ochrany přírody a krajiny, která má tyto programy na starosti. Podívejte se na web.“

Michal: „Nedávno jsem viděl reportáž informující o přeměně splaškové vody na pitnou složitým procesem mechanické a chemické filtrace. Jak jsou na tom technologie užívané v českých veřejných ČOV? Kdy bude něco takového možné i v českém kontextu? Děkuji za odpověď.“

Bedřich Moldan: „Naše čistírny se neustále zlepšují a často vracejí do vodních toků vodu poměrně kvalitní. V zásadě pak není problém tuto vodu z řeky čerpat do vodárny a po příslušné úpravě použít jako pitnou. Například v Praze Podolí existuje vodárna, která občas čerpá vodu z Vltavy, do které ústí po celé délce jejího toku velké množství výpustí z čistíren odpadních vod. Kvalita vody ve Vltavě se přitom neustále zlepšuje.“

Ludomír: „Jak je to s čerpáním vody soukromých subjektů z potoků/řek? Např.lyžařské areály,-to chápu, tam se voda dostává částečně zpět do půdy, ale v případě golfového hřiště? Odebírat takové množství vody zadarmo, jen aby golf.trávník zůstal zelený? Děkuji.“

Bedřich Moldan: „Každý odběr podléhá příslušným předpisům. Nemám zcela přesnou informaci, ale jsem přesvědčen, že odebírat vodu zadarmo není možné.“

Ryšavý: „Vidíte opravdu problém jen v způsobu zemědělského hospodaření? Nevidíte problematiku u vodohospodářů, lesníků, či krajinářů (pozemkové úpravy). A proč stát prodával pozemky, které byly nevýdělečné (remízky, močály, vedlejší plochy)?“

Bedřich Moldan: „Je třeba si uvědomit, že zemědělci hospodaří na rozhodujícím podílu plochy České republiky a už jenom tím je dáno, že jejich hospodaření je klíčové důležité. Dá se říci, že zemědělci jsou zároveň krajináři i vodohospodáři, nemůžeme předpokládát, že takovéto profese izolovaně dokáží přivodit potřebné změny. Remízky a další zmíněné plochy se jistě prodat mohou, ovšem za jasně stanovených podmínek, které zaručí potřebný způsob hospodaření do dlouhé budoucnosti.“

Pavel: „Dobrý večer, pane profesore, existují možnosti, kterými by jednotlivci v rámci svého životního stylu mohli "za svoji přítomnost" na Zemi alespoň částečně ulevit životnímu prostředí?“

Bedřich Moldan: „Rozhodně ano, každý z nás je spotřebitelem, naprostá většina z nás jezdí autem a celý náš životní styl - když si to sami promyslíme - je rozhodně plýtvavý. Svou spotřebou působíme emise skleníkových plynů, např. oxidu uhličitého. Jsem přesvědčen o tom, že každý z nás může například jenom o malinko snížit v zimě teplotu ve svém bytě a už tím se může podílet na celkové redukci emisí. Nemluvě o tom, že existuje celá řada programů, kterých se může účastnit mnoho lidí, které mají v tomto směru velký efekt, např. Zelená úsporám.“

Zdeněk Steinbauer: „Pane Moldane, jaký je Váš názor na kanál Labe-Odra-Dunaj, který prosazuje prezident Zeman. Nedávno proběhla schůzka Zemana se zástupci krajů v souvislosti s koordinací přípravy kanálu, viděl jsem fotografii. Jaký by byl zásah do přírody?“

Bedřich Moldan: „Kanál DOL je rozhodně špatný projekt. Ekonomicky nemůže nic přinést, naopak by přinesl vážné a nevratné změny v krajině pro rozsáhlé území. Nelze předpokládat, že by se mohl využívat pro dopravu a také nemá ádný kladný význam z vodohospodářského hlediska.“

Libor: „Zdravím, máme na pozemku rybník, který už jsme jednou čistily. Teď už po těch letech je zase plný bahna z polí, které zemědělci neumí orat. Peníze nemáme kde je sehnat? Poskytuji možnost kde může ČR investovat.“

Bedřich Moldan: „Předpokládám, že by bylo možné získat peníze z ministerstva zemědělství nebo z ministerstva životního prostředí. Je potřeba důkladně prostudovat informace na internetu.“

ANTIMONY: „Jaké důsledky mají nebezpečné výkyvy teplot a nedostatek sněhu?“

Bedřich Moldan: „Mezi nebezpečné výkyvy počasí patří silné bouře, lijáky s následujícími povodněmi, ale i sucha. Nedostatek sněhu je bohužel jedním z důsledků, se kterými musíme počítat.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2016
 P ST