Nový interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Na téma „Inkluze na českých školách“ s ministryní školství Kateřinou Valachovou /ČSSD/.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

ministryně školství /ČSSD/

Kateřina Valachová

Slovo inkluze slyšíme v poslední době nejen z úst odborníků a rodičů, ale i politiků. Proč se právě nyní – rok po schválení příslušné novely - kolem společného vzdělávání postižených a zdravých dětí vynořilo tolik zaručeně správných názorů, debat či různých průzkumů ? Vysvětlení nabízí poslanec Jiří Zlatuška/ ANO/ „Pozornost, která je tématu v tento okamžik věnována, je podle mého názoru výsledkem čistě populistických snah části politiků, kteří se rozhodli z tohoto vytlouci velice pochybný politický kapitál,“ řekl předseda sněmovního školského výboru. Jsou na místě obavy z inkluzívního vzdělávání? A bude dost peněz na financování asistentů, speciálních pedagogů, či doučování? Ptejme se ministryně školství Kateřiny Valachové /ČSSD/!

Záznam chatu z úterý 1. března 2016

Petr Štefaník: „Dobrý večer. Pokud má být společné vzdělávání výhodou pro všechny zúčastněné, proč se netýká žáků na víceletých gymnáziích (tj. žáků na gymnáziu na 2. stupni základní školy)?“

Kateřina Valachová: „Společné vzdělávání se týká všech škol, to znamená i víceletých gymnázií.“

Věra: „Dobrý večer, mám dotaz ohledně podpory nadaných dětí. Jak bude identifikováno nadání (talent) a jaká konkrétně podpora by se mohla týkat např. dcery, kterou baví matematika (dá se předpokládat, že je talentovaná). Děkuji.“

Kateřina Valachová: „Podporu doporučí a popíše školské poradenské zařízení, například se může jednat o stáže z hlediska předmětu, kde je dítě nadané, na jiných školách, nárok na pomůcky (např. tablet nebo pomůcky pro rozvoj talentu dítěte...). Dítě bude mít podporu v individuálním plánu. Podrobnější dotaz můžete napsat do dotazovny na webových stránkách MŠMT nebo využít telefonní linku. Přeji hodně úspěchů Vaší dceři.“

Skácel Petr: „Proč se domníváte, že oponenti Vámi zaváděného systému se chtějí vracet kamsi zpět? Přeci jde o zdraví, štěstí a pohodu dětí, aby se všechny vrstvy populace těšili do školy, víte?“

Kateřina Valachová: „Učitelé nemají v tuto chvíli dostatečnou podporu pro svou práci, ačkoliv inkluzivní vzdělávání více než deset let probíhá v našich školách. Rozhodně také platí, že s učiteli i rodiči dlouhodobě nejsou otevřeně komunikovány témata školství, vzdělávání a mnohdy se dozvídají, co se děje, jako poslední. Vzdělávat každé dítě v jeho nejlepším zájmu musí být náš hlavní cíl, ať se vzdělává v běžné škole nebo ve speciální.“

Štěpán Král: „Nevzniknou inkluzí dvourychlostní školy - pro děti inkluzívní a pro děti tzv. exkluzívní (ty ostatní)?“

Kateřina Valachová: „Ne, nikoliv. Inkluzivní vzdělávání platí od roku 2005. V běžných školách se vzdělává 70 tisíc dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Vedle toho dříve i do budoucna máme systém speciálních škol. Naše školství není rozděleno na inkluzivní a exkluzivní. Vždy se sleduje nejlepší zájem dítěte na vzdělávání. Ten, kdo volí školu, je rodič. Na tom se nic nemění. Podporu poskytují školská poradenská zařízení včetně její nutnosti, kde jsou odborníci k tomu vyškoleni. Pokud se vede debata o víceletých gymnáziích, jsou součástí našeho systému. V tuto chvíli dlouhodobý záměr vzdělávací soustavy zapovídá navyšování jejich kapacit. Důležité je, aby byla kvalitní každá škola.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2016
 P ST