Nový interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Na téma „Církevní restituce a tahanice o Madonu z Veveří“ s ekonomem pražského arcibiskupství Karlem Štíchou.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

ekonom, Arcibiskupství pražské

Karel Štícha

Tahanice o gotický obraz Madona z Veveří pokračuje. Národní galerie ji zatím odmítá předat farnosti Veverská Bítýška, protože jí k tomu prý chybí stanoviska Národního památkového ústavu a Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Farář z Veverské Bítýšky Marek Hlávka naopak upozorňuje, že už zajistili pro přepravu obrazu specializovanou transportní firmu i policejní doprovod, ale galerie si klade stále další podmínky. Bude si muset pro vzácný gotický obraz přijít do galerie exekutor, nebo se nakonec vše vyřeší dohodou? Proč se o některé restituované památky vedou tak dlouhé spory? A jaký je stav předávání majetku církvím tři roky od přijetí zákona o církevních restitucích?

Záznam chatu z pátku 19. února 2016

Luba: „O oprávněnosti tzv. církevních restitucí rozhodovalo 15-ti členné plénum Ústavního soudu, z něhož 4 soudci byli pro jejich zamítnutí. Znáte stanoviska těchto soudců? Plénum ÚS se svorně shodlo na tom, že "restituce" nelze označit za "spravedlivé".“

Karel Štícha: „Ústavní soud o zákoně 428/2012 rozhodl v rámci procesních pravidel ústaního soudu a nepřijde mi důležité řešit názory jednotlivých účastníků tohoto procesu.“

Pavlína Kratochvílová: „Hejtmanům se nelíbí, že katolické řády chtějí s pomocí soudů dosáhnout toho, aby majetek vracely i obce a kraje. Ty by měly být podle restitučního zákona od toho osvobozeny výměnou za to, že stát zaplatí církvím peněžní náhrady. Jak je toto možné?“

Karel Štícha: „Většina nemovitostí z původního majetku církví, které jsou v současnosti vlastněny obcemi a kraji, je nesporně vlastnictvím těchto subjektů a zákon o církevních restitucích se jich netýká. Je ovšem určité množství nemovitostí, které na základě právního posouzení přešly do majetku zejména obcí v rozporu se zákonem o majetku obcí a v tomto případě nebyly zahrnuty do finanční náhrady. O tom, jaká je faktická právní situace, může rozhodnout pouze soud.“

Bořivoj Váchal: „Proč nejsou církvím vydávány jen pozemky, lesy či hospodářské budovy? Jak se do výčtu dostaly i obrazy, sochy a další dnes leckdy národní památky?“

Karel Štícha: „Protože kromě pozemků, lesů a hospodářských budov stát zabral i obrazy a sochy.“

Lída Zemanová: „Jakou má Madona z Veveří hodnotu? Dokážete ji vyčíslit?“

Karel Štícha: „Vyčíslit její hodnotu nedokáže nikdo.“

Vít Prachař: „NG se dovolává ohledně Madony z Veveří k Nejvyššímu soudu. Hypoteticky - co když NS rozhodne jinak? Bude Madona zase z Brna cestovat do Prahy?“

Karel Štícha: „Hypoteticky je pochopitelně možné, že NS pravomocný rozsudek zruší. Co se bude dít potom, nevím.“

Jolana Volná: „Některá města a obce si stěžují na zdlouhavé církevní restituce. Blokují jim totiž využívání některých pozemků nebo budov. A k tomu některé případy končí u soudu. Co by podle vás mohlo tuto situaci vyřešit, urychlit?“

Karel Štícha: „Urychlení procesu je v rukou příslušných povinných osob a úřadů. Tam, kde strany jsou nuceny přistoupit k soudnímu řešení, tam pochopitelně se proces výrazným způsobem protahuje.“

Lucie: „Pane Šticho, myslíte si, že církev bude s majetkem hospodařit lépe než Lesy České Republiky?“

Karel Štícha: „Věřím, že církev bude schopna se svým majetkem hospodařit minimálně stejně dobře, jako Lesy ČR.“

DENDAR: „Myslím, že Topolánkova vláda chtěla taky restituce církví, za její vlády by byly podle Vás restituce církví lepší než nynější?“

Karel Štícha: „Model zákona o vyrovnání vztahů mezi státem a církvemi projednávaný v době Topolánkovy vlády byl odlišný od zákona přijatého v roce 2012. Dá se obtížně srovnat, zda připravovaný zákon byl lepší nebo horší.“

GFF: „Mohl být obraz Madona z Veveří vydán už dříve?“

Karel Štícha: „Jistě mohl.“

InnerS: „V jakém stavu je obraz Madona z Veveří?“

Karel Štícha: „Vzhledem k tomu, že tento obraz byl spravován renomovanou institucí, jakou jistě Národní galerie je, je jistě v dobrém stavu.“

Jiří Novák: „Co brzdí nejvíc navrácení majetku církvím? Nedostatek dokumentů dokládajících vlastníka, nebo pomalost úřadů, soudů?“

Karel Štícha: „Rychlost vyřizování je dána náročností procesu, nikoliv nedostatkem dokumentů předkládaných církevními subjekty. Nicméně občas bychom větší aktivitu povinných osob přivítali.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2016
 P ST