Letmá návštěva Československého klubu v australském Adelaide v dokumentárním cyklu o těch, kteří žijí jinde, než jsou jejich kořeny. Připravili: M. Růžičková, K. K. Keteleš, V. Pokorný a J. Vašek

Adelaide. Hlavní a nejlidnatější město státu Jižní Austrálie. Co do počtu obyvatel by se dalo srovnat s Prahou. Ale rozlohou je několikanásobně větší. Jméno dostalo po manželce britského krále Viléma IV., ale pro nás je nejdůležitější, že i zde najdeme Čechy a Slováky. Jejich nejčastějším místem setkání je už po několik desetiletí Československý klub, kde dodnes zní brilantní čeština. V jeho zakládací listině je datum 18. listopad 1949 a kuriozitou je, že první společnou akcí jeho zakládajících členů byla návštěva tenisového turnaje, kde hrál emigrant Jaroslav Drobný. Československý klub v Jižní Austrálii se udržel dodnes a dodnes si ponechal původní název navzdory rozpadu Československa. Stanovil si dva hlavní cíle: sdružovat krajany k zachovávání a udržování tradic a kultury národa, z něhož vzešli, a poskytovat pomoc krajanům, kteří se z různých příčin ocitli ve svízelné situaci.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2018
 P ST AD HD
ŽánrDokument