Řekli o filmu

„Období, které těsně předcházelo třicetileté válce, je jednou z nejzajímavějších kapitol českých dějin. Je to zároveň jedna z mála etap, kdy naše historie formovala vývoj celého evropského prostoru. Film, který připravujeme, bude pokrývat dobu zhruba tří let, od defenestrace přes bitvu na Bílé hoře až k popravě českých pánů na Staroměstském náměstí,“ prozrazuje kreativní producent Jan Lekeš a pokračuje: „Největší výzvou je natočit plastický obraz všech důležitých událostí tak, aby divák nebyl zahlcen složitostí problematiky a ani ochuzen o komplexní pohled.“

Hlavními postavami snímku jsou český šlechtic a vůdce stavovského vojska a evangelické strany sporu Jindřich Matyáš Thurn a „zimní král“ dosazený na český trůn protestantskými stavy, Fridrich Falcký. Ti budou stát proti Ferdinandovi II., římskému císaři, původně českému králi sesazenému rebely.

„Postava Jindřicha Thurna mě baví svým bohatstvím, mocí a pohnutým životem. Jako první jsme točili scénu, kdy Thurn přesvědčuje krále Fridricha Falckého, aby šel mezi vojáky a tím je morálně podpořil. Je to také moment, kdy si uvědomí, že podporoval slabého člověka a že to bude mít vliv na jeho další osud,“ říká představitel jedné z hlavních rolí Karel Dobrý. Režisér Zdeněk Jiráský jej doplňuje: „Kromě natáčení obrazů s Fridrichem Falckým a jeho ženou Alžbětou Stuartovnou paralelně vrcholí přípravy expoziční scény defenestrace. Práce na tomto filmu mě oslovila možností spolupráce s výraznými herci, tématem divoké doby a potenciálem výtvarného zpracování atraktivní historické etapy. Diváci se mohou těšit na krásné renesanční interiéry, skvělé kostýmy a několik válečných scén včetně bitvy na Bílé hoře.“

Natáčení odstartovalo na zámku Kratochvíle. „Tento prostor jsme vybrali proto, že architektonicky odpovídá době a je zároveň dostatečně reprezentativní pro královský dvůr. Točíme zde interiéry Pražského hradu a také Heidelberg, sídlo Fridricha Falckého, které bylo velmi krásné, honosné a až manýristicky výstřední. A právě na Kratochvíli jsou některé interiéry velmi zdobné a tak dobře odpovídají duchu tohoto sídla,“ doplňuje Jan Lekeš. Z Prachaticka se filmaři přesunou do Katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Natáčet se bude také na hradě Švihov, na zámku v Telči, ve vojenském újezdu Brdy, v katedrále v Kolíně nebo v zámeckých zahradách v Kroměříži.