Čím je tak významné řečiště štěrkonosné řeky (2007). Režie P. Šamánek

Tato mladá národní přírodní památka se nachází v okrese Frýdek-Místek, konkrétně v katastrálních územích obcí Skalice u Frýdku-Místku, Raškovice, Vyšní Lhoty, Nošovice a Dobrá. Předmětem její ochrany je geomorfologický typ větvení koryta do ramen v řečišti s častým převrstvováním štěrkových nánosů a překládáním ramen. Celé území je přirozeně vzniklým a zachovalým biotopem flóry a fauny s výskytem chráněných druhů rostlin. Ohroženými rostlinami tady jsou židoviník německý a cídivka peřestá, ohroženými živočichy např. mihule potoční či rak říční. Společně s odborníky i amatérskými ochránci přírody se zamyslíme nad tím, jakým směrem by se hospodaření a ochrana této vzácné lokality měly ubírat.

Stopáž12 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3
ŽánrDokument