Mozaika z regionů.

Obsah dílu

Přehrát vše

Buchlovice

Buchlovice Zámek Buchlovice je považován turisty i odborníky za jednu z barokních perel Moravy. Naše putování proto odstartujeme právě tady, v místě, jehož stavba vychází z původního projektu architekta Grimma.

Barokní zámek postavený na způsob italské vily na přelomu 17. a 18. století představuje ojediněle řešený architektonický komplex byl vybudovaný patrně podle plánů architekta Domenica Martinelliho. Po jeho odchodu do Říma roku 1705 byla stavba zřejmě dokončena moravským architektem Mořicem Grimmem. Bohatá štuková výzdoba zámeckých prostor s kamenickými prvky byla provedena Baltazarem Fontanou. Na sklonku 19. a počátkem 20. století byl zámek citlivě upravován architektem D. Feyem a prof. Leixnerem.

Zámek i park byl obohacen sochařskou výzdobou a dalšími architektonickými prvky. Původní barokní zahrada italského terasovitého charakteru byla počátkem 19. století rozšířena o rozsáhlý anglický park s cizokrajnými dřevinami, které tvoří jednu z nejvýznamnějších dendrologických sbírek v českých zemích.

V letošním roce Buchlovičtí připravili pro návštěvníky jako novinku prezentaci grafické sbírky Berchtoldů, bude se jednat o autora Rembrandta, přichystáno je na 20 grafických listů. Výstava potrvá do 5. září.

MapaBuchlovice
videoBuchlovice
...
video video

Buchlovice

Fríští koně

Fríští koně Fríští koně bývají označování často jako černé perly a jsou původem koňmi rytířů a králů. Dokonce i český král Ludvík Jagellonský jel na frísu v bitvě u Moháče. Původem jsou z Nizozemska, v Česku jich je zatím jako šafránu – pouhé dvě stovky. Mezi chovatele těchto koní patří i rodina Valáškova ze Šonova u Nového Města nad Metují. Romantiku projížďky v kočáře taženém jejich ušlechtilými frísáky si oblíbili hlavně novomanželé.

S nástupem 19. století začala obliba fríského koně upadat a přednost byla dávána lehčím temperamentním koním. Chovatelé se sice snažili vyšlechtit lehčí typ fríse, ale ten již neměl požadované vlastnosti v tahu. Před 1. světovou válkou toto plemeno téměř zaniklo. Naštěstí několik holandských chovatelů si uvědomilo význam svého národního plemene, v roce 1879 založili plemennou knihu „Friesch Paarden Stamboek“ (v roce 1913 bylo k dispozici několik málo klisen a pouze 3 hřebci!).

Kříženci a jiní koně než černí byli vedeni odděleně – do té doby nebyl frís pouze černé barvy, ale chovali se i jiné barevné variace. V roce 1954 udělila královna Juliana chovatelskému spolku titul „královský“. Další podpory se tito koně dočkali od královny Beatrix, která je využívá při různých ceremoniích.

MapaFríští koně
videoFríští koně
...
video video

Fríští koně

Dinopark Ostrava

Dinopark Ostrava Dinopark – i tam už jsme byli, i on byl naším cílem, byli jsme ale společně v tom plzeňském prehistorickém zvířecím parku, jestli se pamatujete. Jenže, rodina DinoParků se od léta 2009 rozšířila o nejnovější přírůstek, kterým je Dinopark Ostrava – Doubrava.

Na ploše 20 ha je přichystáno více než 30 scén se 70 modely druhohorních zvířat v životních velikosti. Součástí DinoParku Ostrava je malý pavilon Cesta do minulosti Země se skutečnými artefakty z dávných dob od starohor až po dnešek. Obdivovat se tady dá třeba skutečný třetihorní škorpion, otisk křídel pravěkých vážek, fosílie přesliček nalezených na našem území, imitaci skutečného paleontologického výkopu a mnoho dalšího.

Unikátem světového významu je v DinoParku umístěná živá druhohorní rostlina Wollemia nobilis. Tento strom, druh pravěké borovice, byl objeven v roce 1994 v počtu pouhých 39 exemplářů v australské divočině. Pro botanika je setkání s touto rostlinou totéž, co pro biologa setkání se skutečným, živým dinosaurem. Rostlina žila na Zemi před 175 miliony let. Pravěkým parkem projdeme s panem Jiřím Machálkem, který pomáhal ostravskou dinosauří parádu zakládat.

MapaDinopark Ostrava
videoDinopark Ostrava
...
video video

Dinopark Ostrava

Rožmberská trasa

Rožmberská trasa K nejvýznamnějším jihočeským šlechtickým rodům patřili bezpochyby Rožmberkové. Kromě hradu, který nese jejich jméno, se výrazně podepsali na podobě třeboňského zámku.

Po požáru v roce 1562 se o renesanční vzhled zámku zasloužil Vilém z Rožmberka pod vlivem moderní italské architektury. Proto není divu, že Třeboň obdivovala evropská smetánka. To, co však slavného šlechtice nejvíc proslavilo, byla vášeň k magii a okultním vědám – padla na ně spousta jeho peněz a díky němu se v Třeboni vyskytovaly desítky alchymistických dílen, situovaných do augustiniánského kláštera.

Badatelské vášni propadl i bratr Viléma z Rožmberka, Petr Vok. Jeho sbírka kuriozit se prý dala srovnávat s císařovou a k vidění je v tzv. kunstkomoře. Zkrátka magie a magická reportáž z Třeboňska nás čeká v jižních Čechách.

MapaRožmberská trasa
videoRožmberská trasa
...
video video

Rožmberská trasa

Chorea Historica

Chorea Historica Soubor Chorea Historica založila v roce 2000 Eva Kröschlová. Od roku 2001 je občanským sdružením, jehož cílem je poznávání a uchování kulturního dědictví. Chorea Historica se pod odborným vedením Evy Kröschlové zabývá studiem a poučenou interpretací dobového tanečního projevu. Základem práce je rekonstrukce autentických choreografií tanečních mistrů rané a pozdní renesance.

Soubor má na repertoáru 3 různá období: pozdní gotiku, pozdní středověk, renesanci a baroko, ale spíš jeho měšťanskou podobu. A celému souboru záleží opravdu na všem: věrné rekonstrukci tanečních kroků, ale i dobových kostýmech, účesech či špercích. A na to, jak to jde tanečníkům ze souboru, se zajela toulavá kamera podívat na zámek v Českém Krumlově, kde Festival komorní hudby pořádá každoročně unikátní barokní noc.

MapaChorea Historica
videoChorea Historica
...
video video

Chorea Historica

Třešť

Třešť V srdci Českomoravské vrchoviny, poblíž poloviny cesty mezi Prahou a Vídní, v soutěsce ohraničené vrchy Špičákem (734 m), Čeřínkem (761 m) a ve vzdálenějším jižním horizontu i nejvyšším vrcholem celého regionu Vysočiny Javořicí (837 m) se nalézá město Třešť. Město nebo taky městys s dlouhou tradicí. První písemná zpráva o Třešti pochází z roku 1349, kdy je připomínán farní kostel sv. Martina. Tehdy náležela Závišovi z Třeště.

Vzhled moderního náměstí v Třešti se nese v duchu symboliky. Město má největší sluneční hodiny v republice, které naznačují, že život tepe neúprosně ve stejném rytmu. Svůj smysl mají také javory, představující fáze života, ale i fontánky, které znázorňují roční doby.

Třešťští mají ale i zámek, který dnes funguje jako hotel, a navíc je to město, které proslulo betlémy. Můžete se o tom přesvědčit sami. Žije tady totiž několik rodin, k nimž můžete přijít i v průběhu roku a obdivovat právě vyřezávané betlémské postavičky.

MapaTřešť
videoTřešť
...
video video

Třešť

Stopáž26 minut
Rok výroby 2009
 P ST
ŽánrMagazín