Mozaika z regionů.

Obsah dílu

Přehrát vše

Křivoklát

Křivoklát Zamířili jsme k jednomu z nejznámějších a nejnavštěvovanějších českých hradů – na Křivoklát. Ten fascinoval nejen svou polohou, ale i významem, a nejen panovníky, ale i třeba umělce, vzpomeňme třeba Karla Hynka Máchu. Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, jehož počátky sahají do 12. století.

Za panování Přemysla Otakara II. vznikl rozsáhlý, velkolepý královský hrad, jenž byl výrazně přestavěn Václavem IV. a později velkoryse dobudován Vladislavem Jagellonským.

Křivoklát byl několikrát těžce poškozen požárem. Stal se obávaným vězením a jeho význam prudce poklesl. Romantismus 19. století a zejména majitelé hradu Fürstenberkové, kteří hrad drželi až do roku 1929 přivedli hrad k záchraně jeho restaurováním.

MapaKřivoklát
videoKřivoklát
...
video video

Křivoklát

Chrám sv. Mikuláše

Chrám sv. Mikuláše Cheb, kdysi říšské město, vybudovalo na počátku 13. století svůj farní chrám jako pozdně románskou trojlodní basiliku s věžemi na bocích presbytáře. Po požáru roku 1270 začala obnova stavbou nového dlouhého gotického presbytáře, zhruba na přelomu 13. a 14. století.

V letech 1456–70 přestavěl mistr Joerg z Chebu trojlodí na pozdně gotickou halu, kterou v letech 1472–76 zaklenul E. Bauer z Eichstädtu. Z původní stavby se zachovaly věže a spodní část středu západního průčelí s románským hlavním portálem.

Při obléhání roku 1742 byly poškozeny horní části věží, které nahradil barokními nástavbami místní rodák Baltasar Neumann (1747), známý jinak z Bavorska. V průběhu 19. století byl kostel několikrát opravován, opatřen novogotickými předsíněmi a výraznými helmicemi věží.

Při bombardování roku 1945 byl poškozen, při obnově sneseny zbytky helmic, označované za nevhodně německé a věže zakryty nízkými stany. Současné opravy směřují hlavně k celkové obnově novogotického zastřešení obou věží. Dvě hlavní a 8 postranních věží přivezli řemeslníci před kostel a jako stavebnici je postupně skládali dohromady. Velkotonážní jeřáb s nosností minimálně 30 tun je potom vyzvednul nad chrámovou loď. Na cestu do oblak ještě musela věžní kopule samozřejmě zkropit svěcená voda.

MapaChrám sv. Mikuláše
videoChrám sv. Mikuláše
...
video video

Chrám sv. Mikuláše

Moravská Sahara

Moravská Sahara Pak se podíváme na Slovácko. Konkrétně zamíříme na Moravskou Saharu. Tímhle označením se pyšní už od 18. století. Kdysi tady totiž rostly dubové lesy, místní je ale vykáceli, a tím uvolnili písek. A záhy tu začaly zuřit i písečné bouře a narůstaly duny či přesypy.

Národní přírodní památka Váté písky je součástí přírodního parku Strážnické Pomoraví. Nachází se mezi po obou stranách železniční trati mezi stanicemi Bzenec-přívoz a Rohatec-kolonie v šířce až 100 m a v délce 5-6 km a zabírá plochu asi 34 ha. A dokonce bychom mohli uvažovat i o tom, že jde o území zasahující až k řece Moravě. Zkrátka jsme na poušti, i když v Česku, jsme v oblasti Moravské Sahary.

Vznik tohoto úkazu je vysvětlován různě. Podle některých sem koncem doby ledové větry odkudsi navály deseti až dvacetimetrovou vrstvu písku. Ve skutečnosti ale písky pocházejí ze sedimentů řeky Moravy, které byly z Moravy později vyváty a místy dosahují mocnosti až 30 metrů.

Vyhláškou ONV Hodonín z 25. 10. 1990 zde byla zřízena národní přírodní rezervace na ploše 94,56 ha a od roku 1992 přímo národní přírodní památka Váté písky.

MapaMoravská Sahara
videoMoravská Sahara
...
video video

Moravská Sahara

Kytary v Blatné

Kytary v Blatné Jen málokdo ví, že malé jihočeské město Blatná u Strakonic je rodištěm prvních továrních elektrických hudebních nástrojů v Evropě, na které v 50. letech minulého století začínalo hrát mnoho slavných legendárních evropských umělců.

My jsme se sem vypravili právě proto, že tady pořádají ojedinělou výstavu Česká kytara. Jejím autorem je majitel sbírky pan Jiří Janků. Expozici doplňují informace o historii vývoje a výroby elektromagnetického snímání zvuku a hudebních nástrojů vyráběných v jihočeské Blatné.

A nejvzácnější strunové nástroje? Tak dejme tomu, že bychom slovy našeho průvodce uvedli například: Resonet Grazioso, na kterou hrál např. George Harrison z Beatles, Robert Lee, Jimmy Page, Eric Clapton, nebo havajskou kytaru, v padesátých letech velmi populární nástroj a nejslavnější nástroj – basa Arco Resonet, na ni hrál např. z Led Zeppelin John Paul Jones. A vězte, že tyhle kytary jsou opravdu světově unikátní.

MapaKytary v Blatné
videoKytary v Blatné
...
video video

Kytary v Blatné

Jindřišská věž

Jindřišská věž Budeme se pohybovat i v samém středu naší stověžaté matičky. Nedaleko Václavského náměstí vystoupáme na Jindřišskou věž. Ještě před devíti lety byla spíš jen kulisou, kterou mohli turisti obdivovat výhradně zvenčí. Bez horolezeckého náčiní se nahoru nikdo nedostal.

Rekonstrukce jedinečné památky trvala dva roky, polovinu času přitom zabralo vyřizování nezbytných povolení. Při výstavbě vnitřní konstrukce se stavbaři nesměli původního renesančního zdiva ani dotknout.

Krov a 400 let starou zvonovou stolici uviděli návštěvníci na vlastní oči až 12. 12. 2002 v pravé poledne při slavnostním otevření. V původní zvonové stolici se zachoval nejstarší zvon Jindřišské věže. Je to zvon svaté Marie, který je litý roku 1518, váží 723 kilo a měří 101 cm – tolik má v průměru. Ostatní zvony buď pukly nebo byly za válek přetaveny na děla. Při rekonstrukci je nahradily kousky nové – ty uvidíme o tři patra výš.

MapaJindřišská věž
videoJindřišská věž
...
video video

Jindřišská věž

Tvrz Cuknštejn

Tvrz Cuknštejn Tvrz Cuknštejn najdete v nejzápadnější části Tereziina údolí v blízkosti Nových Hradů. Postavili ji ke sklonku 15. století vladykové z Michnic na pozemcích své tvrze Světví. Tu držel v roce 1488 Vilém z Michnic. Tehdy Cuknštejn snad ještě nestál, ale jistě byl postaven již roku 1491, kdy se Vilém psal „seděním na Cukenštejně“.

Vilémův strýc Oldřich Pouzar z Michnic, který přejal po jeho smrti roku 1496 všechny jeho statky, držel potom tvrz Cuknštejn s poplužním dvorem, mlýnem a vsí a jiné. K tomu vyženil Nalžov, kde povznesl stříbrné doly a koupil zboží Olešnické. Býval úředníkem na Pražském hradě, kde dal po požáru roku 1543 zhotovit zvon do chrámu sv. Víta a jiný zvon do kostela Panny Marie před Týnem. Býval často na sněmech a různých veřejných jednáních a zemřel roku 1545 na Hradčanech, kde je také v chrámu sv. Víta pochován.

Od roku 2000, kdy došlo k převodu tvrze do soukromých rukou, probíhá celková rekonstrukce objektu, která pravděpodobně zachránila dlouhodobě chátrající tvrz před její celkovou destrukcí a přispěla k objevení mnoha zajímavých poznatků o tomto architektonicky významném pozdně gotickém sídle.

Největším překvapením pro Tomáše Peka, nového majitele tvrze, bylo, když při rekonstrukcích narazil na kapli, o které doposud nikdo nevěděl. Objevil ji náhodou při očišťování omítek na nádvoří. Tehdy si prý všiml jakého si gotického lomeného okna, za nímž později nechal provést sondu – a senzace byla na světě.

MapaTvrz Cuknštejn
videoTvrz Cuknštejn
...
video video

Tvrz Cuknštejn

Stopáž27 minut
Rok výroby 2009
 P ST
ŽánrMagazín