Mozaika z regionů.

Obsah dílu

Přehrát vše

Zřícenina Helfenburk

Zřícenina Helfenburk V roce 1355 nechali postavit Rožmberkové na ochranu nedalekého města Bavorov hrad Helfenburk. S tímto nápadem přišli čtyři rožmberští bratři: Petr, Jošt, Oldřich a Jan z Rožmberka. Povolení k stavbě dostali od Karla IV. za své dobré služby, kdy doprovázeli Karla IV. na jeho korunovační cestě do Říma. Roku 1381 se nedaleký Bavorov pak dočkal městských práv.

Po smrti Jana 1389 i jeho bratra Oldřicha přešel hrad do vlastnictví Janova syna Jindřicha III. z Rožmberka. Hrad pak měl v držení jeho syn Oldřich II. z Rožmberka. Po potupné porážce před Táborem, kdy nechal na svých panstvích pochytat husitské kněze, je nechal uvěznit na svých hradech. Na Helfenburku prokazatelně dva zemřeli. Po jeho smrti vládl syn Jindřich IV. z Rožmberka a posléze Jan II. z Rožmberka. Oba dva měli neustále potíže kvůli zadluženosti, o tu se postaral jejich otec díky válečným nákladům. Hrad byl zastaven Přeškovi z Čestic. Ve smlouvě byl dodatek o volném vstupu do hradu od bývalých majitelů. Po jeho smrti byl hrad opět vyplacen.

V letech 1468 až 1472 bylo v okolí hradu živo a nebezpečno. Docházelo k sousedským sporům mezi Rožmberky a městy Písek, Sušice a Vodňany. Hrad to sice nepoznamenalo, ale dotčené okolní vesnice ano. Po smrti Jana z Rožmberka a po smrti jeho syna Jindřicha V. z Rožmberka se vlády ujal Vok II. z Rožmberka. Společně se svým poručníkem Bohuslavem ze Švamberka. Zadlužený hrad prodal dvěma bratrům. Jednalo se o Václava Vlčka z Čenova a jeho bratra Zikmunda Vlčka z Čenova. Roku 1523 docházelo ke sporům o dědictví, protože Petr IV. z Rožmberka, stejně tak jako jeho bratři umírá bezdětný.

Zajímavostí tohoto hradu je, že v roce 1515 až 1518 byl purkrabím na hradě tak lakotný člověk, který vyhnal veškeré hradní osazenstvo a služebnictvo. Na Helfenburku zůstal sám. Jmenoval se Želízko z Tourova. Roku 1551 Vilém z Rožmberka k hradu i část okolního panství a celkově zvelebil hrad. Helfenburk patřil k chudším hradům. Bylo v něm celkově velmi málo nábytku a nádobí, ale tento počet vynahrazovala rozsáhlá hradní výzbroj, ať už se jednalo o zbroje či zbraně. Stejně tak byl i nedostatek služebnictva. V roce 1592 po smrti Viléma z Rožmberka jeho mladší bratr a dědic Petr Vok prodal celý hrad městu Bavorov.

Po Bílé Hoře jim byl zkonfiskován, přestože se město snažilo o jeho zpětné získání, nevedlo se jim. V té době je již označován jako pustý. Hrad byl tedy využíván více než 200 let. Později jej měly ve vlastnictví jiné rody, např. Eggenbergové a později Schwarzenbergové až do roku 1922 a pak je majetkem státu.

Hrad se tyčil na vymýceném kopci, nyní je částečně schovaný v lese. Před vlastním hradem bylo opevněné městečko. Helfenburk má skoro kruhový půdorys.

MapaZřícenina Helfenburk
videoZřícenina Helfenburk
...
video video

Zřícenina Helfenburk

Masarykovo zdymadlo

Masarykovo zdymadlo Ústí nad Labem má svou dominantu – pověstný hrad Střekov. Pod střekovskou skálou můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936 s cílem zajistit splavnost řeky. Jde o Masarykovo zdymadlo.

Největší přehrada předválečného Československa dokáže zvednou hladinu Labe až o deset metrů. Její součástí jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také rybí přechod.

Značná část původního vybavení zdymadla je dodnes plně funkční. Právě Masarykovo zdymadlo bylo technickou chloubou předválečného Československa. Ocelová lávka vedoucí nad zdymadlem je otevřena bez omezení.

A nejen jako spojnice dvou břehů, bývá přehrada hojně navštěvovaná. Dnes už je totiž na vodní dílo pohlíženo jako na technickou památku a stalo se vyhledávanou turistickou atrakcí.

MapaMasarykovo zdymadlo
videoMasarykovo zdymadlo
...
video video

Masarykovo zdymadlo

Alchymista

Alchymista Moravská Třebová se rozhodla turistickou sezónu na tamním zámku otevřít ve velkém stylu. Přišla s nápadem Alchymistické laboratoře Mistra Bonaciny.

Jde o skutečnou postavu, reálně žijící a magii se věnující na dvoře Rudolfa II. Mistr Bonacina působil jako dvorní lékař a astrolog aristokrata a majitele panství Ladislava Velena ze Žerotína.

Jde o jedinečnou, ojedinělou výstavu tohoto druhu u nás. Projekce nás totiž zavede do prostředí alchymistických laboratoří a velkých mistrů v dějinách této okultní vědy. Je například připravena hra v kostky – pokud vhodí svůj symbol slunečních znamení, dostane k ochutnání elixír mládí. Laboratoř bude v jedné místnosti. K základnímu vybavení alchymistické laboratoře patřily různé typy pecí. Bonacina nejvíce užíval pec destilační a cucubrity, neboli baňky prapodivně tvarované se zobáčky, dlouhými krky nebo různě propletené.

Na zámeckých arkádách budou probíhat různé chemické pokusy. Ve spodní části zámecké věže můžete obdivovat historický komiks, což je naše nejvzácnější tapiserie. Zobrazuje příběh Ifigénie v Tauridě.

MapaAlchymista
videoAlchymista
...
video video

Alchymista

Smečno

Smečno Když si dáte do internetového vyhledavače slovo Muncifaj, automaticky jste navigováni do Smečna. Proč? Dozvíte se to z naší čtvrté reportáže. Lingvisté nemají jasno, jakže tohle slovo vzniklo nebo co označovalo, každopádně my víme, že dnes už Muncifaj Smečnem jest.

Městečko se rozkládá v nadmořské výšce 340 až 375 metrů na návrší, mírně se sklánějícím k severovýchodu ke Slanému, na jihozápadě přecházejícím do roviny, táhnoucí se ke Kačici. Jeho střed tvoří rozlehlé protáhlé náměstí, jímž po délce probíhá hlavní silnice. V horní západní části náměstí stojí kostel Nejsvětější Trojice a sousoší Nejsvětější trojice a v jeho sousedství zámek.

Nejstarší zmínka pochází z roku 1252, kdy se jako majitel zdejší tvrze připomíná vladyka Boleslav ze Smečna (Bolezlav de Zmecen). Na žádost Hynka Bořity z Martinic, pozdějšího nejvyššího zemského sudího povýšil 26. května 1510 král Vladislav Jagellonský ves Smečno na městečko pod novým názvem Muncifaj. A tady bychom měli uvést jednu z teorií. Slovo Muncifaj je odvozeno z latinského Mons fagi – Buková hora. Místní ale nikdy tohle slovo nepřijali za své, a tak bylo rozhodnuto o přejmenování.

Na den přesně, 28. prosince 1515, bylo Smečno učiněno městem, přičemž mu byl polepšen znak, udělený při prvním povýšení. Smečenští mají ve znaku draka.

MapaSmečno
videoSmečno
...
video video

Smečno

Chyše

Chyše Češi mají rádi pivo. Moc. Lahodný mok sehrál roli i při rekonstrukci zámku v Chyších na Karlovarsku. Manželé Lažanští si totiž uvědomili, že by bylo dobrým krokem k atraktivnímu turistickému cíli, jímž se postupně zámek stával, přidat ještě něco, co by genius loci dotvořilo více a lépe.

A protože vaření piva tady mělo dlouholetou tradici, rozhodli se zkusit štěstí a přidat se k těm, kteří umějí vařit pivo. Pivovar tady už fungoval, dokonce až do roku 1932, pak ale nedokázal čelit konkurenci, a skončil.

Zámecký pán Vladimír Lažanský a sládek Robert Maňák vědí, že ani dnes nemá smysl jít do střetu s velkými pivovary. Vaří proto nahořklou tekutinu vlastně před očima návštěvníků. A podle osvědčeného staročeského receptu. Ochutnat můžete i vy. A to nejen, když vás znaví zámecká prohlídka.

MapaChyše
videoChyše
...
video video

Chyše

Mahenovo divadlo

Mahenovo divadlo Mahenovo divadlo v Brně oslavilo na sklonku loňského roku 125. narozeniny. Začínaly tady takové osobnosti jako E. F. Burian nebo Oldřich Nový či Karel Höger s Martinem Růžičkou. A taky Thomas Alva Edison.

Byla to právě brněnská moravská kaplička, která se může pochlubit tím, že ji slovutný učenec navštívil. Bylo to v roce 1911 a Edison se sem přijel podívat na elektrické osvětlení, k němuž bylo použito jeho žárovek.

Mahenovo divadlo bylo první ve střední Evropě, které bylo plně osvětleno elektrickými žárovkami. A Edisona to potěšilo. Divadlo si zvěčnil a jeho fotka pak zdobila vědcovu pracovnu. Dominantou interiéru je trojrozměrné schodiště. Sochařinu zvládl s grácií Teodor Frýdl.

Základní kámen byl položen v létě roku 1881 a v říjnu roku následujícího práce finišovaly. Den D pak přišel 14. listopadu 1882. „Úředním jazykem“ byla němčina – a to až do roku 1918. Budova patřila městu od roku 1919, s krátkou výjimkou. Na bezpečnostní předpisy tady dbali. Divadlo nevyhořelo, a to díky velmi osvícenému a revolučnímu kroku, jímž se staly dnes běžné elektrické žárovky.

MapaMahenovo divadlo
videoMahenovo divadlo
...
video video

Mahenovo divadlo

Stopáž27 minut
Rok výroby 2008
 P ST 4:3