V katedrále sv. Bartoloměje v Plzni účinkovali: A. Poláčková, V. Krejčí Housková, M. Dvorský, J. Šťáva, Český filharmonický sbor Brno a Plzeňská filharmonie

Počátkem listopadu 2014, v rámci probíhajícího Roku české hudby, zaznělo v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni jedno z myšlenkově nejhlubších děl Antonína Dvořáka – Requiem. Velkolepá kompozice, která vznikla na objednávku hudebního festivalu v Birminghamu, měla svoji světovou premiéru tamtéž 9. října 1891, a to za řízení samotného Dvořáka. A byla velmi kladně přijata, kritici oceňovali skladatelovo odmítnutí vnějškové pompéznosti a patosu, vyzdvihli jeho brilantní kompoziční umění a zařadili Requiem mezi nejpůsobivější zhudebnění latinské mše za zemřelé. My máme dnes příležitost si dílo vyslechnout v záznamu z nádherného prostředí perly plzeňské architektury, katedrály sv. Bartoloměje, ve výborné interpretaci sólistů Alžběty Polákové (soprán), Václavy Krejčí Houskové (alt), Miroslava Dvorského (tenor), Jana Šťávy (bas), Českého filharmonického sboru a Plzeňské filharmonie za řízení dirigenta Tomáše Braunera.

Napište nám