Radosti a strasti života víry. Magazín nejen pro věřící. Uvádí A. Parma

Obsah dílu

Přehrát vše

V ostravském vydání Křesťanského magazínu se společně vydáme na Hanou do obce Skrbeň, kde byl v kostele sv. Floriána vysvěcen nový oltář. S olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem navštívíme válečnými událostmi zmítaný Irák, v němž se život křesťanů jen pozvolna vrací k normálu. V seriálu o meziválečné sakrální architektuře na severní Moravě navštívíme několik Husových sborů působících na území města Ostravy. Do historie Ostravy nahlédneme prostřednictvím inscenovaných fotografií v projektu, který podporuje děti postižené dětskou mozkovou obrnou. A na závěr vám představíme CB Trojku – kazatelskou stanici ostravského sboru Církve bratrské.


UDÁLOST - Svěcení nového oltáře

Václav Tichý je původní profesí dopravní inženýr, který si však po ukončení podnikání v tomto oboru vybudoval na Hané ateliér. Využívá své technické a technologické zkušenosti, spojuje je s výtvarným citem a pouští se do specifické sochařské práce, kterou je zpracování skla pro vytváření basreliéfních kompozic. Jeho sklářské sochařské realizace jsou umístěny v kaplích, kostelech i soukromých sbírkách. Před nedávnem byl v obci Skrbeň, v kostele sv. Floriána vysvěcen jeho skleněný oltář.

Arcidiecéze olomoucká


ZE SVĚTA - Naděje pro Irák

Díky solidaritě mnoha lidí se mohou iráčtí křesťané vrátit zpět do svých domovů – to je dobrá zpráva. Tři roky totiž žili v nouzových podmínkách uprchlických táborů. Návrat je velmi bolestný – sedm tisíc domů je poškozených a zničených. Smutek však střídá naděje a radost ze svobody. Na obnově se svými dary podílí i mnoho křesťanů v naší zemi. V české delegaci vedené otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, která na místě válečného konfliktu mapovala situaci, byla i naše kamera.

Arcibiskup Graubner zamířil do Iráku


SERIÁL - Ostravské Husovy sbory

Historik Jiří Jung nás seznámí s tím, jak v meziválečném období hledala Československá církev husitská ideální vizuální styl a architektonickou formu svých sborů, aby se odlišila od monumentálního slohu zavedených církví. Husovy sbory, které měly působit prostě, leč důstojně, se na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století rychle stávaly výraznými dominantami mnoha měst. A protože byla Ostrava jedním z center nové církve, značně ovlivnily také její vzhled.

Církev československá husitská


DOPORUČUJEME - Retro Ostrava

Možná vás někdy napadlo, jak vypadalo vaše město třeba před sto lety. Podobnou otázku si položili autoři projektu Retro Ostrava, který je zaměřen na tvorbu inscenovaných fotografií z její minulosti. To však na věci není to nejpodstatnější. Tím hlavním, proč si aktivitu připomínáme, je rozhodnutí autorů finančně pomáhat Asociaci rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou.

Retro Ostrava
Asociace rodičů s DMO


NAVŠTÍVILI JSME - CB Trojka

CB Trojka je kazatelskou stanicí mateřského Sboru Církve bratrské v Ostravě stojící na třech základních kamenech - Kristus, komunita a každý. Jde o společenství lidí, které spojuje křesťanská víra a láska k Ostravě. Jsou zároveň církví i komunitou, společně na cestě, na kterou Bůh zve každého člověka. Věří, že Kristovo evangelium je pro člověka pořád tou nejlepší zprávou, a touží vidět, jak Ježíšova láska den za dnem proměňuje jejich životy a životy dalších lidí ve městě, v němž žijí.

CB Trojka


Stopáž26 minut
Rok výroby 2018
 P ST HD