Radosti a strasti života víry. Magazín nejen pro věřící. Uvádí A. Parma

Obsah dílu

Přehrát vše

V ostravském vydání Křesťanského magazínu si přiblížíme fenomén Popelce, jímž věřící vstupují do čtyřicetidenního postního období. Navštívíme nově zřízenou „Ordinaci pro chudé“, kterou začala provozovat Armáda spásy. V seriálu o novogotické cihlové sakrální architektuře se vypravíme do Slezské Vladislavi, kde stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie. Představíme vám salesiánku, sestru Ludmilu Němcovou. A na závěr se zúčastníme Kurzů Alfa, tedy kurzů základů křesťanské víry, jež se z Anglie postupně rozšířily téměř do celého světa.


FENOMÉN – Popelec

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“. Přijetí popelce je tak znamením, že člověk je pomíjivý. Je však i známkou odhodlání zříci se zlého jednání.

Víra.cz: Popeleční středa


NAVŠTÍVILI JSME – Ordinace pro potřebné

Ordinaci pro potřebné otevřela na počátku roku Armáda spásy. Podle odhadů by se tam během prvního roku mohlo zaregistrovat až pět set pacientů. Ordinace se nachází v objektu azylového domu Armády spásy v ulici U Nových válcoven. Jde o první zdravotnické zařízení tohoto typu v Ostravě. Působí v ní lékařka Andrea Pekárková, která má zkušenosti s péčí o bezdomovce.

Armáda spásy: Ordinace pro chudé


SERIÁL – Kostel Nanebevzetí Panny Marie

V seriálu o novogotické sakrální architektuře nás historik Jiří Jung pozve do Slezské Vladislavi. Tamní původní cihlový kostel byl postaven okolo roku 1528, při požáru v roce 1822 však vyhořel. Byl kompletně zrekonstruován a věřící jej využívali až do května 1909. Ve stejném roce začala práce na stavbě nového, současného kostela. Jeho základní kámen byl položen právě v den svátku Nanebevzetí Panny Marie, 17. listopadu 1911 pak byl chrám vysvěcen.

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny


SEZNAMTE SE – Sestra Ludmila Němcová

Sestru Ludmilu z Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice (salesiánky) si oblíbila především mládež v ostravském děkanátu. Kromě působení na Biskupském gymnáziu v Ostravě a v salesiánské oratoři, kde pracuje s mládeží, se sestra Ludmila věnuje duchovnímu doprovázení. Pro svou znalost italštiny je také vyhledávanou překladatelkou a v nekomerční křesťanské televizi Noe simultánně tlumočí přenosy bohoslužeb a promluv Svatého otce.

Dcery Panny Marie pomocnice


BYLI JSME PŘI TOM – Kurzy Alfa

Kurzy Alfa jsou kurzy základů křesťanské víry vhodné pro kohokoliv včetně začátečníků. Původně vznikly v Anglii v jedné z farností anglikánské církve. Dnes jsou nabízeny různými denominacemi v téměř sto sedmdesáti zemích světa. Kurzy nabízejí příležitost detailněji prozkoumat křesťanskou víru. Trvají zpravidla jedenáct týdnů, přičemž každé ze setkání vytváří prostor k diskusi o zajímavých tématech spojených se životem ve víře.

Alfa ČR


Stopáž26 minut
Rok výroby 2018
 P ST HD