Obsah dílu

70 let otce biskupa Františka Václava Lobkowicze — Hostie v Bílé Vodě — Kostel Narození Panny Marie v Hlubčicích — „Vánoční“ oběd komunity Sant’Egidio — Varhanáři Hlawiczkovi

Části dílu

01:13
70 let otce biskupa Františka Václava Lobkowicze
  Biskup ostravsko-opavské diecéze oslavil sedmdesát let. F. V. Lobkowicz se narodil 5. 1. 1948 v Plzni. Na kněze byl vysvěcen v roce 1972 v Praze. Papežem Janem Pavlem II. byl v roce 1990 jmenován titulárním biskupem zaniklého starořímského města „Catabum Castra“ a světícím biskupem pražské arcidiecéze. Biskupské svěcení přijal 7. 4. 1990 v Praze. V květnu 1996 pak byl jmenován prvním diecézním biskupem nově založené ostravsko-opavské diecéze.
  06:08
  Hostie v Bílé Vodě
   Bílá Voda je nejsevernější obcí Jesenicka, ležící na úpatí Rychlebských hor. Byla založena ve 13. století a největšího rozkvětu dosáhla v první polovině století osmnáctého, kdy zde byla založena piaristická kolej a gymnázium. V současnosti se zde nachází naše jediná výrobna hostií. Přitom ještě těsně po druhé světové válce se pekly hostie na mnoha místech naší vlasti a některé větší farnosti si vyráběly hostie pro svoji potřebu ještě přednedávnem.
   10:08
   Kostel Narození Panny Marie v Hlubčicích
    V pokračování seriálu o novogotické sakrální architektuře navštívíme kostel Narození Panny Marie v Hlubčicích. S největší pravděpodobností byl svatostánek vybudován za vlády českého krále Václava I., ale první písemná zmínka o kostele se objevila v roce 1259, kdy už vládl jeho syn Přemysl Otakar II. Středověká architektura gotického chrámu byla na počátku 20. století přestavěna a rozšířena, ovšem se značným respektem k původní stavbě.
    14:12
    Soutěž
     15:02
     „Vánoční“ oběd komunity Sant’Egidio
      Historicky první vánoční oběd komunity Sant’Egidio pro potřebné se uskutečnil o Vánocích 1982 v Římě a tento krásný zvyk se postupně rozšířil do dalších měst a zemí. U nás se ujal poprvé roku 2000 v Praze. Nyní se „vánoční“ obědy (ne vždy se totiž odehrávají přímo o Vánocích) pořádají již na pěti místech: kromě Prahy také v Brně, Olomouci, Jihlavě a ze sympatií k romské komunitě také ve Vítkově. Cílem této akce je zprostředkovat sváteční atmosféru všem, kteří by si to za normálních okolností nemohli dovolit.
      20:08
      Varhanáři Hlawiczkovi
       Varhany jsou jistě právem nazývány královským nástrojem. Snad proto, že jejich hlas velebí Boha ze všech nástrojů nejčastěji. O tom, jak varhany vznikají i jak se udržují, vyprávějí bratři Hlawickovi. Tomasz je absolventem Střední umělecké varhanářské školy v Krnově a Daniel vystudoval Střední průmyslovou dřevozpracující školu ve Frýdku-Místku. Společně pak v roce 2011 založili varhanářskou dílnu.
       Přehrát celé video
       Stopáž27 minut
       Další díl
       18. únor 2018

       Přehled dílů

       853 dostupných
       Stopáž26 minut

       29. leden

       Rozhovor s předsedou Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) kardinálem Hollerichem nebo Tříkrálová sbírka v Senátu Parlamentu České republiky.

       29. 1. 2023 na ČT2
       Stopáž26 minut

       22. leden

       Ekumenická bohoslužba k 30. výročí vzniku ČR, Tříkrálová sbírka, Velkotýnecké varhany, Pravoslavné Vánoce, Roman Musil

       22. 1. 2023 na ČT2
       Stopáž26 minut

       15. leden

       Kniha Kadas Mana — Sestry v obci Drasty — Společenství vdov a vdovců — Chrám svatého Mořice v Olomouci

       15. 1. 2023 na ČT2
       Stopáž26 minut

       18. prosinec 2022

       Návštěvníci Národního divadla Brno mají poprvé možnost Glagolskou mši skladatele Leoše Janáčka nejen slyšet, ale i vidět. Její scénické provedení otevřelo letošní festival Janáček Brno. Kantátu se staroslověnským textem tvůrci spojili do jednoho celku s Janáčkovou poslední operou – Z mrtvého domu. Loštický řezbář Jaroslav Beneš, do jehož dřevěného království vás nyní zavedeme, je známý recesista, a osobitý smysl pro humor vkládá i do svého betlému.

       18. 12. 2022 na ČT2
       Stopáž26 minut

       11. prosinec 2022

       Advent za zdmi klášterů a zahájení stavebních prací na Živém domě v Teplicích.

       11. 12. 2022 na ČT2
       Stopáž27 minut

       4. prosinec 2022

       Bůh s námi – tak je v biblické hebrejštině překládáno jméno Emmanuel. Za své si ho zvolilo jedno z takzvaných nových hnutí v církvi – společenství lidí, kteří chtějí žít intenzivní duchovní život a svou víru společně sdílet a prohlubovat. To je Komunita Emmanuel. Vznikla ve Francii – v České republice má dnes asi 150 členů, kteří se pravidelně setkávají v malých skupinách.

       4. 12. 2022 na ČT2

       Křesťanský magazín na sociálních sítích

       Napište nám