26 minut
Křesťanský magazín

13. září 2015

Obsah dílu

Bible včera, dnes a zítra — Svatovavřinecká pouť v Nové Hradečné — Kostel sv. Josefa na Mlaskavce — Probační dům Nová šance — Konzervatoř Evangelické akademie

Části dílu

01:28
Bible včera, dnes a zítra
  Unikátní putovní výstava přiblížila bibli lidem a vyzdvihla její poselství pro současnou společnost. Ostravská expozice byla svým rozsahem a zaměřením bezkonkurenčně největší, jaká byla doposud v České republice a na Slovensku uspořádána. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si více než pět set různých biblí v desítkách jazyků. Kromě dvou nejstarších biblí z roku 1549 a 1556 byly k vidění žalmy z roku 1540, nejrůznější kancionály, zpěvníky, modlitební knížky, obrázkové bible, mapy atp. Mezi nejexotičtější exponáty patřily například bible a kancionál v řeči černošského kmene Zulu, bible v esperantu nebo ve vietnamštině, hebrejská a řecká bible či ruční přepis evangelia podle Marka vytvořený politickým vězněm v roce 1958 na cigaretový papírek.
  06:05
  Svatovavřinecká pouť v Nové Hradečné
   Začátkem srpna proběhla v Nové Hradečné pouť ke cti sv. Vavřince. Zároveň zde byly požehnány obnovené varhany a uskutečnil se inaugurační varhanní koncert. Přípravy na generální rekonstrukci varhan započaly již v roce 2011, samotné práce začaly o rok později a skončily až letos. Na opravě varhan pracovala varhanářská dílna Dalibora Michka spolu s restaurátorem Janem Machem. Varhany požehnal kyjovský děkan P. Vladimír Mrázek. Koncert byl zamýšlen jako poděkování za finanční pomoc při restaurování varhan. Po jeho skončení bylo slavnostně otevřeno farní „minimuzeum“ a na kůru si pak mohli návštěvníci vyslechnout komentovanou prohlídku s varhanářem a restaurátorem.
   11:21
   Kostel sv. Josefa na Mlaskavce
    Dřevěný kostel svatého Josefa stojí na okraji Istebné. Původně byl postaven v Javorzynce na Trzycatku, kde dlouhá léta plnil funkci farního kostela. Jeho podoba vznikla podle projektu inženýra Wróblewského v letech 1947 až 1948 jako poděkování občanů za šťastné přečkání války. Kostelík byl postaven na místě původního kostela z roku 1866 zasvěceného P. Marii Frýdecké. Zajímavostí je, že kopii sošky Panny Marie Frýdecké přinesli z Frýdku zdejší poutníci. Když byla v roce 1997 v Trzycatku postavena nová svatyně, původní dřevěný kostel byl rozebrán a přemístěn do Mlaskawky. Zde byl nově zasvěcen sv. Josefovi a je filiálním kostelem fary v Istebné-Stécowce.
    16:57
    Probační dům Nová šance
     Pro lidi odsouzené k nepodmíněnému trestu odnětí svobody není snadné zařadit se po jeho vykonání do společnosti či na trh práce. Z tohoto důvodu vznikl v ostravském Koblově pilotní projekt probačního domu. Bývalý azylový dům Nová šance, který má v tomto směru dlouholeté zkušenosti, se zčásti přeměnil na dům probační. V něm získají vězni prostřednictvím výchovného působení teoretické i praktické znalosti a zkušenosti pro návrat do běžného života. Pozvání ředitele střediska Petra Nováka přijal biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz. Jeho návštěva se uskutečnila u příležitosti zahájení projektu a biskup při ní vysvětil dům, ve kterém se budou lidé snažit o nový začátek.
     20:21
     Soutěž
      21:25
      Konzervatoř Evangelické akademie
       Hudebním svátkem začal nový školní rok na olomoucké Konzervatoři Evangelické akademie, která byla před čtvrtstoletím založena z iniciativy hymnologického poradního sboru Českobratrské církve evangelické. Tento poradní sbor tvořil již v době totality pevný pracovní tým a pod vedením manželů Horkých, pozdějších zakladatelů školy, se soustředil na obnovu vzácné tradice církevní hudby studiem starých husitských a bratrských kancionálů i písňové tvorby široké zahraniční ekumeny. Právě z této iniciativy se v době sametové revoluce zrodila myšlenka založení konzervatoře, která by jako jediná v té době navázala na přerušenou kontinuitu vývoje církevní hudební tradice v naší zemi.
       Přehrát celé video
       Stopáž27 minut
       Další díl
       20. září 2015

       Přehled dílů

       745 dostupných
       Stopáž27 minut

       30. června

       Ekonomická odluka církve od státu — Noc kostelů — Módní přehlídka liturgických oděvů — Visuální podoba sv. Vojtěcha — Pražské památky

       30. 6. 2024 na ČT2
       Stopáž27 minut

       23. června

       Noc kostelů — Festival Full of life — Představení knihy "Víra a nevíra ve stínu továrních komínů" — Janúšova usedlost

       23. 6. 2024 na ČT2
       Stopáž27 minut

       16. června

       Poutní magazín Jana Vávry tentokrát zavede diváky do Krkonoš. Tradice spiritistického hnutí, výstup na Žalý nebo ke kapli v Modrém sedle. Naše nejvyšší hory tak, jak je neznáte.

       16. 6. 2024 na ČT2
       Stopáž27 minut

       9. června

       Intronizace biskupa Izaiáše — 330 let Panny Marie Fryštátské — Nové varhany v ostravském Zábřehu — Projekt Otevřené chrámy — Caritas – vyšší odborná škola sociální Olomouc

       9. 6. 2024 na ČT2
       Stopáž27 minut

       2. června

       Svatojánské slavnosti NAVALIS se každoročně konají 15. května. Do okolí Karlova mostu v Praze lákají stále více návštěvníků. My vás ale zveme do zákulisí. Nahlédneme do míst, kam se běžný divák nikdy nedostane.

       2. 6. 2024 na ČT2
       Stopáž27 minut

       26. května

       Vysvěcení nové kaple v Nesvačilce — Ministrantská pouť brněnské diecéze — Kněz a politik Jan Šrámek — Představení „Muzikál v kostele“

       26. 5. 2024 na ČT2
       Stopáž27 minut

       19. května

       Projekt Zvony míru v Oldřišově — Žehnání motorkářům v Orlové — Varhany velehradské baziliky — Skladatel Jan Juráň — Mobilní hospic Pokojný přístav

       19. 5. 2024 na ČT2
       Stopáž26 minut

       12. května

       Rekonstrukce Nového probošství na Pražském hradě — Mateřské centra Církve bratrské v Praze 13 — Květiny — Vyšebrodský haptický model Závišova kříže

       12. 5. 2024 na ČT2
       Stopáž26 minut

       5. května

       Zemědělská usedlost v Drastech — Arcibiskupském kněžském semináři — Malířku Claudi Ondok — Arnoldova vila v Brně

       5. 5. 2024 na ČT2
       Stopáž27 minut

       28. dubna

       Poslední rozloučení s vladykou Simeonem — Projekt Bible24 — Varhany v katedrále Božského Spasitele — Projekt Cesta světla — Divadelní představení Pan Halpern a pan Johnson

       28. 4. 2024 na ČT2

       Křesťanský magazín na sociálních sítích

       Napište nám