Pomáhat lze různým způsobem. Někdo se snaží pomoci slovem, jiný činem. I o tom je aktuální vydání magazínu, který je určen nejen pro věřící. Připravili R. Kříž a A. Lazarov

Obsah dílu

Přehrát vše

Pomáhat a sloužit. Dvě slova, která jsou v církvích často užívána, občas možná i trochu zneužívána. Na různé formy pomoci a služby se proto tentokrát zaměřili tvůrci Křesťanského magazínu z Prahy.

Elitní voják a policista

Klikněte pro větší obrázekV úvodní reportáži se Allan Lazarov vypravil za elitním vojákem a policistou. Oba byli skvěle vycvičeni, těšili se výborné kondici a jako špičky ve svém oboru byli nasazeni v zahraničních misích. V jednom okamžiku se ale všechno změnilo. Dnes je pro oba hlavním nepřítelem jejich zdraví. Svádí tuhý zápas, ve kterém jde nejen o jejich vlastní vůli a sílu, ale také (a možná především) o ty, kteří se jim rozhodli pomoci. Tvrdí chlapi, zvyklí pomáhat a sloužit druhým, jsou tak najednou odkázáni na pomoc ostatních.

Bible pro manažery

Klikněte pro větší obrázekDaniel Raus se na službu podíval tak trochu z opačné strany. Nazval svou glosu Bible pro manažery. Některé manažerské zásady totiž mají svůj původ právě v knize knih. „Bible přinesla ještě jednu revoluci v pohledu na podnikání. Stojí tam doslova: Kdo chce být největší, ať je služebníkem všech. Smyslem byznysu je služba, nikoli moc. A už vůbec ne okrádání. Snaha zbohatnout a prosadit se je správná. Ale k cíli vedou cesty různé, někdy taky hrůzné. Výzkumy každopádně ukazují, že k dlouhodobé prosperitě vede překvapivě poctivost, nikoliv tunel,“ připomíná mimo jiné Daniel Raus.

Pozvánky

Nechybí tentokrát v Křesťanském magazínu ani pozvánky na dvě zajímavé akce, které se uskuteční v následujících týdnech. V Litoměřicích se o prvním říjnovém víkendu sejdou nejen mladí evangelíci. Více o akci s názvem Přes čáru naleznete zde.

Svatováclavské slavnosti probíhají 28. září leckde. Ale jen málokteré místo je spjato s poutní tradicí a s úctou ke knížeti Václavovi tak silně jako Stará Boleslav. Více informací o Národní svatováclavské pouti, která zde každoročně probíhá, je k dispozici zde.

Cesta 121

Klikněte pro větší obrázekAntonín Randa je nejen šéfredaktorem Katolického týdeníku, ale také spoluzakladatelem občanského sdružení Cesta 121. „Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.“ Právě tato slova Žalmu 121 inspirovala zakladatele sdružení zařadit do svého názvu číslici 121. Text ale vystihuje také to, oč v projektu jde – pomáhat těm, kteří pomoc potřebují, ale málokdy si o ni sami řeknou. Většinou jsou to totiž staří kněží, kteří byli zvyklí celý svůj život obětovat druhým a ani na stará kolena nechtějí svými problémy a neduhy zatěžovat okolí. Cesta 121 je přitom jedním z mála subjektů, který se starým a nemocným kněžím dlouhodobě a systematicky věnuje. Znalé poměrů pak nepřekvapí, že se jim za tuto činnost jen zřídka dostane veřejného obdivu nebo uznání.

Smuteční řečník

Klikněte pro větší obrázekV závěrečné reportáži Radka Kříže zavítáme do míst, kde se s pozitivními emocemi setkáváme jen zřídka. Pohřby a smuteční obřady jsou pro mnohé smutnou nutností, pro jiné se stávají zaměstnáním. Nezbytným předpokladem výkonu profese smutečního řečníka je předepsané vzdělání a státem garantovaná zkouška, ale také značná míra empatie. I na hřbitovech a ve smutečních síních se tak setkáváme s lidmi, jejichž profese je sice v mnoha ohledech těžká a neradostná, ale bez nadsázky jde o nepostradatelnou službu druhým.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2015
 P ST HD