27 minut
Křesťanský magazín

20. září 2015

Obsah dílu

Elitní voják a policista — Bible pro manažery — Pozvánky — Cesta 121 — Smuteční řečník

Části dílu

01:10
Elitní voják a policista
  V úvodní reportáži se Allan Lazarov vypravil za elitním vojákem a policistou. Oba byli skvěle vycvičeni, těšili se výborné kondici a jako špičky ve svém oboru byli nasazeni v zahraničních misích. V jednom okamžiku se ale všechno změnilo. Dnes je pro oba hlavním nepřítelem jejich zdraví. Svádí tuhý zápas, ve kterém jde nejen o jejich vlastní vůli a sílu, ale také (a možná především) o ty, kteří se jim rozhodli pomoci. Tvrdí chlapi, zvyklí pomáhat a sloužit druhým, jsou tak najednou odkázáni na pomoc ostatních.
  12:45
  Bible pro manažery
   Daniel Raus se na službu podíval tak trochu z opačné strany. Nazval svou glosu Bible pro manažery. Některé manažerské zásady totiž mají svůj původ právě v knize knih. „Bible přinesla ještě jednu revoluci v pohledu na podnikání. Stojí tam doslova: Kdo chce být největší, ať je služebníkem všech. Smyslem byznysu je služba, nikoli moc. A už vůbec ne okrádání. Snaha zbohatnout a prosadit se je správná. Ale k cíli vedou cesty různé, někdy taky hrůzné. Výzkumy každopádně ukazují, že k dlouhodobé prosperitě vede překvapivě poctivost, nikoliv tunel,“ připomíná mimo jiné Daniel Raus.
   15:09
   Pozvánky
    Nechybí tentokrát v Křesťanském magazínu ani pozvánky na dvě zajímavé akce, které se uskuteční v následujících týdnech. V Litoměřicích se o prvním říjnovém víkendu sejdou nejen mladí evangelíci. Více o akci s názvem Přes čáru naleznete zde.
    Svatováclavské slavnosti probíhají 28. září leckde. Ale jen málokteré místo je spjato s poutní tradicí a s úctou ke knížeti Václavovi tak silně jako Stará Boleslav. Více informací o Národní svatováclavské pouti, která zde každoročně probíhá, je k dispozici zde.
    16:57
    Cesta 121
     Antonín Randa je nejen šéfredaktorem Katolického týdeníku, ale také spoluzakladatelem občanského sdružení Cesta 121. „Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.“ Právě tato slova Žalmu 121 inspirovala zakladatele sdružení zařadit do svého názvu číslici 121. Text ale vystihuje také to, oč v projektu jde – pomáhat těm, kteří pomoc potřebují, ale málokdy si o ni sami řeknou. Většinou jsou to totiž staří kněží, kteří byli zvyklí celý svůj život obětovat druhým a ani na stará kolena nechtějí svými problémy a neduhy zatěžovat okolí. Cesta 121 je přitom jedním z mála subjektů, který se starým a nemocným kněžím dlouhodobě a systematicky věnuje. Znalé poměrů pak nepřekvapí, že se jim za tuto činnost jen zřídka dostane veřejného obdivu nebo uznání.
     20:08
     Smuteční řečník
      V závěrečné reportáži Radka Kříže zavítáme do míst, kde se s pozitivními emocemi setkáváme jen zřídka. Pohřby a smuteční obřady jsou pro mnohé smutnou nutností, pro jiné se stávají zaměstnáním. Nezbytným předpokladem výkonu profese smutečního řečníka je předepsané vzdělání a státem garantovaná zkouška, ale také značná míra empatie. I na hřbitovech a ve smutečních síních se tak setkáváme s lidmi, jejichž profese je sice v mnoha ohledech těžká a neradostná, ale bez nadsázky jde o nepostradatelnou službu druhým.
      Přehrát celé video
      Stopáž27 minut
      Další díl
      27. září 2015

      Přehled dílů

      718 dostupných
      Stopáž27 minut

      3. prosinec

      Fenomén svatohubertských mší — 140 let Mendelova gymnázia v Opavě — Příprava mladých varhaníků — Vikendové setkání ministrantek — Evangelický farář Štěpán Janča

      3. 12. 2023 na ČT2
      Stopáž26 minut

      26. listopad

      Krvavé konflikty ve světě — Benefiční koncert na podporu nových varhan do chrámu sv. Víta — Církevní rekreační a ubytovací zařízení

      26. 11. 2023 na ČT2
      Stopáž27 minut

      19. listopad

      Na úvod přineseme reportáž ze zasedání České biskupské konference ve Vranově u Brna. Dále navštívíme židovský hřbitov v Miroslavi, kde přes třicet let pomáhají s jeho opravami a udržováním kromě místních evangelíků i dobrovolníci z Německa, zavítáme na kurz tvorby ikon a na závěr se podíváme, jak studenti Stojanova gymnázia na Velehradě pomáhají s opravou nedaleké fary

      19. 11. 2023 na ČT2
      Stopáž26 minut

      12. listopad

      Česko - Vatikánská smlouva — Pohřební ateliéer — Horská ubytovací zařízení provozovaná církvemi — Kurzy Alfa

      12. 11. 2023 na ČT2
      Stopáž26 minut

      5. listopad

      Vivat Priessnitz, Kostelík v horách, varhany u sv. Mořice v Olomouci, blahoslavená rodina Ulmových a mobilní hospic Charity Zábřeh.

      5. 11. 2023 na ČT2
      Stopáž27 minut

      29. říjen

      Na úvod zavítáme do Vranova u Brna, kde působí Sestry od andělů. Ve vile Löw-Beer v Brně představíme novou expozici Židé na Moravě – vila a její obyvatelé. Seznámíme vás s Květoslavou Sukupčákovou z Javorníku nad Veličkou, která se věnuje vyšívání farářských tabulek a navštívíme husitský sbor kněze Ambrože v Hradci Králové, kde vzniká jediná zvonohra u nás s koncertními parametry.

      29. 10. 2023 na ČT2
      Stopáž26 minut

      22. říjen

      Oslavy 130. výročí vysvěcení kostela sv. Ludmily — Poutní místo Římov — Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích — Svatohubertské slavnosti na Kuksu

      22. 10. 2023 na ČT2
      Stopáž27 minut

      15. říjen

      Na úvod se podíváme na Velehrad, kde koncem září vyvrcholily oslavy stého výročí úmrtí olomouckého arcibiskupa Stojana. Také zavítáme na druhý ročník festivalu Štetlfest a představíme cyklorikšu, která slouží klientům brněnské charity. Na závěr navštívíme bývalou evangelickou jednotřídku v Horní Krupé na Vysočině, z které je dnes ekologické centrum.

      15. 10. 2023 na ČT2
      Stopáž27 minut

      8. říjen

      Vídeňský arcibiskup v Olomouci, Evangelický den SCEAV, varhany v Prostřední Bečvě, evangelický farář Miloš Vavrečka a Charitní dům sv. Václava

      8. 10. 2023 na ČT2
      Stopáž27 minut

      1. říjen

      Na úvod přineseme reportáž ze slavnostního požehnání kopie kaple Zjevení v Koclířově a z poutě rodin brněnské diecéze. Připomeneme 700 let od založení kláštera na Starém Brně a ohlédneme se za 30 lety působení polského kněze Zbigniewa Czendlika v Česku.

      1. 10. 2023 na ČT2

      Křesťanský magazín na sociálních sítích

      Napište nám