Diplomat a rozhlasový redaktor Petr Přibík s publicistou, teologem a rozvojovým pracovníkem Tomášem Tožičkou v baru u Michala Prokopa

Petr Přibík už v roce 1965 emigroval na Západ a 28 let pracoval jako redaktor Rádia Svobodná Evropa v Mnichově. Původním vzděláním chemik tam vystudoval při práci obor dějiny jižní a jihovýchodní Evropy. Po návratu do Prahy v roce 1995 sed dal do služeb ministerstva zahraničí a později se stal velvyslancem v tak zajímavých zemích, jako je Kuba, Pákistán či Afghánistán. Po roztržce s vedením ministerstva byl nakonec odvolán a od té doby se těmto regionům věnuje jako expert a publicista.

Tomáš Tožička je původním povoláním technik, který do roku 1989 působil v dělnických profesích. Po revoluci vystudoval teologii a začal se věnovat tématům rozvojové pomoci a oddlužení chudých zemí třetího světa. Osobně se zúčastnil několika misí v Africe, jejichž cílem bylo zprovoznění solárních elektráren pro místní obyvatele a umožnit jim tak přístup k energetickým zdrojům a moderním informačním technologiím. Je jedním z koordinátorů kampaně Česko proti chudobě, která zastřešuje celou řadu domácích humanitárních organizací. Jeho tématem jsou ovšem také chudé regiony u nás.

Stopáž37 minut
Rok výroby 2012
 P ST