Fotograf Jindřich Štreit a kněz František Lízna v baru u Michala Prokopa (2007)

František Lízna je v současné době asi nejznámější domácí jezuita. Ač byl na kněze vysvěcen už v roce 1974, do roku 1989 nedostal státní souhlas k výkonu služby. Za to byl ale čtyřikrát z politických důvodů vězněn. Podepsal Chartu 77, dlouhodobě pracuje s minoritními skupinami lidí, kteří jsou v nějakém ohrožení – ať už jako mnohaletý vězeňský kaplan, nebo v péči o bezdomovce. Celoživotně se ale věnuje Romům, k jejichž národnosti se také ze solidarity přihlásil.

Světově proslulý fotograf docent Jindřich Štreit vedl od roku 1974 proslulou galerii v Sovinci. Pořádal tu významné výstavy, koncerty a divadelní představení, na nichž často získávali možnost veřejných vystoupení umělci stojící v opozici k oficiální kulturní politice. Bez následků to nezůstalo, byl vzat do vyšetřovací vazby a odsouzen za údajné hanobení republiky a postižen zákazem učit. Docent Štreit je pedagogem Slezské univerzity v Opavě a působí rovněž na Katedře fotografie FAMU. Jeho takřka nepřeberné organizační, pedagogické a umělecké aktivity nelze shrnout v jedné větě. Sám ale o sobě říká, že je jednotka naivity v přístupu k životu. Dodejme ovšem, že jednotka velmi aktivní, která sice miluje harmonii a porozumění, ale bděle upozorňuje na ohniska zla v našem světě.

Oba mimořádní hosté si v baru u Michala Prokopa zřejmě budou mít o čem povídat.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3