9 minut

Další místo pro přírodu

Obsah dílu

Česká krajina dlouhodobě podléhá tlaku na zástavbu a vzácná stanoviště postupně mizí. Tato důležitá útočiště pro přírodu se snaží zachraňovat nejen mnohé české spolky, ale také jednotlivci. Příběh jednoho z projektů úspěšné revitalizace krajiny se už 15 let odehrává v nejvýše položené vesnici Brd – v Nepomuku.

Stopáž19 minut
Další díl
Čáslavské Ave

Přehled dílů

1335 dostupných
Stopáž9 minut

Kočky nikoho

Ve volné přírodě i v obcích vznikají bezprizorní kolonie koček nikoho, které svůj život často začaly jako nechtěná koťata odložená nezodpovědnými majiteli. T

18. 2. 2024 na ČT2
Stopáž8 minut

Hledá se kočka divoká

Původní populace kočky divoké byla na území České republiky vyhubena. Nyní se na našem území objevuje už jen extrémně vzácně. Výskyt této malé šelmy v Česku monitorují dobrovolníci z Hnutí DUHA, společně s pracovníky Akademie věd a studenty Masarykovy univerzity.

4. 2. 2024 na ČT2
Stopáž9 minut

Vetřelci mezi námi

Cestování se pro nás stalo samozřejmostí. Jenže s tím, jak se po planetě přesouváme, často nevědomky rozšiřujeme nepůvodní druhy rostlin i živočichů. Tito nezvaní hosté mohou být pro naši krajinu vážnou ekologickou hrozbou, a proto je třeba takové vetřelce včas odhalit. Právě to je cílem spolupráce mezi vědci a širokou veřejností v projektu „Najdi je.“

10. 12. 2023 na ČT2
Stopáž9 minut

Dáme včelám šanci?

Chov včel může být, podobně jako jiná odvětví zemědělství, v příliš intenzivní podobě škodlivý jak pro včely, tak pro přírodu. Ta je navíc už nyní často negativně poznamenána jinými lidskými aktivitami. I proto chtějí někteří včelaři zaběhnuté postupy měnit, rozvíjí své znalosti o přirozeném životě včel a snaží se jim dát šanci.

3. 12. 2023 na ČT2
Stopáž9 minut

Vzkvétající Koniklec

Pražské Ekocentrum bylo založeno teprve v roce 2012, jeho kořeny ale sahají mnohem hlouběji, k přírodovědnému kroužku z osmdesátých let. Dnes už působí po celé České republice. Nejen, že poskytuje přes 120 vzdělávacích programů pro děti, ale vzdělává také dospělé a podílí se i na praktické ochraně přírody.

26. 11. 2023 na ČT2
Stopáž9 minut

Zelený Písečník

V brněnské čtvrti Lesná, mezi panelovým sídlištěm, silničním obchvatem a vlakovou tratí, se ve starém lomu nachází bývalá nouzová kolonie Písečník. Dnes je to ostrůvek klidu uprostřed hlučného města. A právě zde má sídlo EkoCentrum Brno.

12. 11. 2023 na ČT2
Stopáž9 minut

Arnika v Moldavsku

Moldavsko je nejchudší zemí Evropy a část jeho území, Podněstří, od devadesátých let okupuje ruská armáda. Česká organizace Arnika v Moldavsku pomáhá místním ekologickým organizacím s projekty, zaměřenými na místní komunity a ochranu přírody. Přiváží také české experty, kteří předávají své zkušenosti z ochrany přírody místním politikům a starostům.

29. 10. 2023 na ČT2
Stopáž9 minut

Další místo pro přírodu

Česká krajina dlouhodobě podléhá tlaku na zástavbu a vzácná stanoviště postupně mizí. Tato důležitá útočiště pro přírodu se snaží zachraňovat nejen mnohé české spolky, ale také jednotlivci. Příběh jednoho z projektů úspěšné revitalizace krajiny se už 15 let odehrává v nejvýše položené vesnici Brd – v Nepomuku.

15. 10. 2023 na ČT2
Stopáž9 minut

Regenerujme půdu

Na den půdy, 5. prosince minulého roku, byl založen Spolek pro regenerativní zemědělství. Jeho základní myšlenkou je návrat k přírodě a jejím přirozeným procesům a vztahům. Současné konvenční zemědělství totiž neustálým pohybem s půdou způsobuje její erozi a úbytek organické hmoty. Taková půda ztrácí možnost vsakovat vodu a zachycovat oxid uhličitý.
Lidé ze Spolku pro regenerativní zemědělství pozvali zájemce na den otevřených dveří, aby se společně učili, jak s půdou co nejméně hýbat a být ke krajině zodpovědnější.

1. 10. 2023 na ČT2
Stopáž9 minut

S člověkem pod jednou střechou

Některé druhy ptáků spojily svou životní strategii s vazbou na člověka a jeho činnost. Takové druhy označujeme jako synantropní. Jejich švitoření se ale v poslední době ozývá stále méně.

17. 9. 2023 na ČT2

Nedej se! na sociálních sítích

Napište nám