Slovenský dokument o unikátní krajině–nekrajině Dolního Žitného ostrova.
Příběh krajiny luk

Film o unikátní krajině–nekrajině Dolního Žitného ostrova, která byla výrazně pozměněna ničivou povodní v roce 1965. Příběh nás provede minulostí, kdy se zde rozprostíraly mokřady a louky, lidé žili roztroušeně v tzv. tanách (samotách). Po povodni se země drasticky změnila, lidé se nemohli vrátit do svých původních domovů a došlo k vysušování a přetváření oblasti na zemědělskou půdu. Po letech se ukazuje, jaký dopad má takový způsob využívání krajiny na přírodu i na lidi, kteří zde žijí. Ochranáři ve spolupráci s místními obyvateli od roku 2014 realizují projekt na obnovu historické tváře země, a to obnovou luk a pastvin. Cílem projektu je návrat vzácných druhů ptáků, které sem od nepaměti patřily. Jejich opětovná přítomnost by znamenala, že země se vrací do své někdejší podoby a stává se odolnější vůči negativním faktorům.

Napište nám