18 minut

Řeka na lopatkách

Obsah dílu

Dopad malých vodních elektráren na vodní toky a život v nich.

Stopáž8 minut
Další díl
Znečištění ovzduší nezná hranice

Přehled dílů

1404 dostupných
Stopáž20 minut

Chráněné krajinné holiny

Odlesněné kopce a rozsáhlé holiny, jako důsledek boje s kůrovcem, jsou v dnešní době rychlého vymírání druhů a nebezpečně se zrychlujícího oteplování přesně to, co podle vědců situaci ještě více zhoršuje.

26. 6. 2022 na ČT2
Stopáž18 minut

Lomy na věčné časy

Karlovy Vary byly v loňském roce, spolu s městy Mariánské lázně a Františkovy lázně, zařazeny na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jenže Karlovým Varům hrozí, že minerální prameny a lázeňský klid může v blízké budoucnosti narušit nevídaně rozsáhlá těžba kaolinu, která probíhá v jejich těsné blízkosti.

19. 6. 2022 na ČT2
Stopáž18 minut

Bečva. A co dál?

Havárie na Bečvě rok a půl poté. Státní zástupce obžaloval z ekologické havárie firmu Energoaqua a jejího ředitele. Erik Geuss je nadále ředitelem České inspekce životního prostředí. Richard Brabec už není ministrem životního prostředí. Po celou dobu od havárie ale sliboval nové zákony a změny v povolování vypouštění jedů do řek.

12. 6. 2022 na ČT2
Stopáž18 minut

Odpad do jezera Sandberk?

Jezero Sandberk nedaleko Kolína. Po skončení těžby majitel pískovny, firma Kamenolomy ČR, zažádala Středočeský kraj o souhlas se zavážením části jezera odpadem, hlušinou z těžby anebo kalem ze dna vodních toků. Tím by mohly být ohroženy zdroje podzemní vody pro město Kolín.

5. 6. 2022 na ČT2
Stopáž19 minut

Strážci údolí

Pražská lokalita Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí má mimořádný přírodovědný i rekreační význam pro návštěvníky ze širokého okolí. V průběhu času se zde vytvořil podivuhodný krajinný obraz kombinace přírodních útvarů, četných lomů, ale i ojedinělých stavení. Z jedné takové bývalé usedlosti, Trunečkova mlýna, zbyly dnes už jen ruiny. To by se mělo brzy změnit. Bude to ale k lepšímu?

29. 5. 2022 na ČT2
Stopáž19 minut

Tichý zabiják azbest

Azbest je prokázaný karcinogen. Od roku 1995 platí mezinárodní zákaz jeho výroby a prodeje. Podle odhadu České asociace pro odstranění azbestu Česko má na svém území zhruba 7 milionů tun azbestu. V Čechách se s azbestem dlouho a často nakládá jako s běžným odpadem. O znepokojivé situaci jsme před 4 lety informovali hygienu a MŽP, změna k lepšímu vidět není. Mnoho lidí ani netuší, jaká rizika hrozí.

22. 5. 2022 na ČT2

Nedej se! na sociálních sítích

Napište nám