Nahrávám video

Svoboda znečišťovat

Obsah dílu

Ostrava a její okolí patří mezi nejvíce znečištěná místa v Česku. Zásadní je samozřejmě obezřetnost státních orgánů při povolování jakýchkoliv dalších zdrojů znečištění, velmi důležitá je ale i důsledná kontrola stávajících provozů, případně tlak na jejich transformaci, aby byly pro své nejbližší okolí co nejméně rizikové. V reportáži si to ukážeme na detailu provozu koksovny v Přívoze.

Stopáž9 minut
Další díl
Arnika v Arménii

Přehled dílů

1440 dostupných
Stopáž19 minut

Přehrada načerno

Co bude dál s novou vodní nádrží v lyžařském areálu ve Velkém Vrbně, která nemá doposud stavební povolení?

27. 11. 2022 na ČT2
Stopáž19 minut

Příroda nebo koridor

Obyvatelé Velkých Popovic a přilehlých obcí protestují proti nesmyslnému umístění nové lokální železniční tratě do centra přírodního parku, navíc mimo obydlené území. Podle ochránců přírody by to znamenalo zánik parku. Petici proti záměru podepsalo téměř 2000 obyvatel a požadují variantní řešení. Případ je podle právníka zajímavý v tom, jak odhaluje systémové vady a nezájem kompetentních úřadů hájit veřejný zájem.

20. 11. 2022 na ČT2
Stopáž19 minut

Svoboda znečišťovat

Ostrava a její okolí patří mezi nejvíce znečištěná místa v Česku. Zásadní je samozřejmě obezřetnost státních orgánů při povolování jakýchkoliv dalších zdrojů znečištění, velmi důležitá je ale i důsledná kontrola stávajících provozů, případně tlak na jejich transformaci, aby byly pro své nejbližší okolí co nejméně rizikové. V reportáži si to ukážeme na detailu provozu koksovny v Přívoze.

13. 11. 2022 na ČT2
Stopáž18 minut

Další mokřad v ohrožení

V Příbrami na Nové hospodě se nachází mokřadní louka, která je už dvacet let (od roku 2002) v územním plánu vedená jako rozvojová plocha.

6. 11. 2022 na ČT2
Stopáž19 minut

Giganti proti malým farmářům

Začneme konečně výrazněji podporovat menší farmy a snížíme dotace gigantům?

30. 10. 2022 na ČT2
Stopáž19 minut

Právo na ochranu přírody

V letošním roce jsme oslavili 30 let od přijetí zákona o ochraně přírody a krajiny. Jedním ze zásadních průlomů bylo umožnění účasti veřejnosti na rozhodování, pro povolování nejrůznějších staveb, prostřednictvím spolků, hájících ochranu přírody. Jenže za třicet let existence zákona docházelo k útokům politiků na samotný zákon a zejména účast veřejnosti. Dnes je tak díky řadě novel účast veřejnosti podstatně omezená a další ohrožení se chystá s novým stavebním zákonem.

23. 10. 2022 na ČT2

Nedej se! na sociálních sítích

Napište nám