Život mnoha hospodářských zvířat, zejména drůbeže a prasat, se podobá životu v koncentračním táboře. Existuje cesta z tohoto bludného kruhu? Režie M. Slunečko

Jedná se o třináctou komnatu: lidé nechtějí znát pravdu o velkochovech hospodářských zvířat. Životní podmínky zvířat v moderních velkochovech jsou přesně na té hranici, aby se produkce masa ekonomicky vyplatila. Jde o to, aby zvířata získala odpovídající hmotnost, pak tím jejich život končí. Jedná se především o chovy prasat a drůbeže. Mají vůbec nějaká práva? Majitelé neboli farmáři se urputně brání jakýmkoli návštěvám chovů a legálnímu natáčení. Argumentem jsou obavy z nebezpečí zavlečení nákazy do chovů. Jak ale získat důvěru k „českým chovům“, když se veřejnost nemůže přesvědčit o skutečném stavu věcí? V kontrastu s tím je řada biochovů, které jsou pro veřejnost otevřeny a umožňují stále častěji nákup ze dvora.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST AD
ŽánrDokument