Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí. Jesenická tajemství o soužití člověka s krajinou Jeseníků, Nedej se plus a Občanské noviny

Krajina Jeseníků je formována po staletí činností člověka. Dnes jsou stopy po ní už téměř neznatelné a nepozorný návštěvník si jich většinou ani nevšimne. Zejména údolí Černé Opavy však bylo v minulosti důležitou obchodní stezkou, kterou strážily hrady, kutaly se zde železné rudy a rýžovalo – jako na prvním místě ve střední Evropě – zlato. Později se přidaly sklárny nebo hutě a panstvo si nechalo vybudovat pohodlné lesní stezky, které dodnes spojují některé části hor a které znají jen místní.

V Karlovicích a Vrbně pod Pradědem dnes funguje několik občanských sdružení, která se angažují v ochraně přírody a zejména v objevování a přibližování historie soužití člověka s jesenickou krajinou pro širokou veřejnost. Vymýšlejí a realizují nejrůznější formy, jak toho dosáhnout: projektují a stavějí naučné stezky, pořádají lesní slavnosti, začali s průvodcováním po jesenické divočině či pilotním projektem tzv. Questingu. To vše je alternativou pro masový turismus, který těžce zkouší hlavní přírodní atrakce Jeseníků, pro výstavbu nových a nových sjezdovek a hotelů v srdci chráněné krajinné oblasti. Pravé poklady nám často leží hned za humny a na místních obyvatelích je, jestli je dokáží objevit a “prodat”.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST AD
ŽánrDokument