Další příběh ohrožené přírody a lidí

V přírodní rezervaci Rohová u Svitav hospodaří Lesy ČR. Že nejraději pečují o přírodu motorovou pilou, prokázali lesníci poté, co v centru rezervace došlo k polomu. Odborníci – entomologové, botanici, ornitologové i Agentura ochrany přírody a krajiny – proti těžbě buků ostře protestují, ale krajský úřad ji přesto povolil. Rohová je součástí evropské soustavy Natura 2000, je dokonce navrhována na národní přírodní rezervaci a byl zde prokázán výskyt vzácných brouků, mloka skvrnitého, ještěrek, hnízdiště výra velkého a jiné zvláště chráněné druhy. Jak se k problému postaví ministerstvo životního prostředí?

Stopáž17 minut
Rok výroby 2010
 P ST
ŽánrDokument