Francouzský dokumentární cyklus

Nekropole poblíž Cerveteri V roce 2000 objevila skupina archeologů v severní části Středozemního moře vrak s velkým nákladem amfor. Nález znovu připomněl tehdy ještě zcela nedoceněnou kulturu předřímské Itálie, Etrusky. Po více než pět set let zajišťovali tito vynikající mořeplavci obchodní spojení mezi Východem a Západem. První Etruskové se koncem 9. století před naším letopočtem usídlili na bažinatém pobřeží jižně od Toskánska. Tato bohatá městská civilizace po sobě zanechala jen velmi málo stop. Jedním z nejcennějších svědectví o světě Etrusků je nádherná nekropole nacházející se poblíž Cerveteri. Některé hrobky, vytesané přibližně před 2700 lety do skály a pokryté pozoruhodnými tumuly, mohylami, mají v průměru až 50 metrů. Toto seskupení pohřebních staveb, skutečné město mrtvých, má stejné uspořádání jako starověké město s jeho ulicemi a náměstími. Vnitřní prostory hrobek jsou replikami etruských domů se vstupními halami a pokoji. Basreliéfy a překrásné nástěnné malby popisují každodenní život těchto lidí, pověstných svou vášní pro hostiny a slavnosti. Tyto interiéry rovněž odhalují, že Etruskové již dávno před Římany pořádali závody válečných vozů v cirku. Rovněž keramické výrobky a sarkofágy ilustrují výjimečný umělecký cit této civilizace. Etruské nekropole, zapsané v roce 2004 na seznam kulturního dědictví UNESCO, nepřestávají okouzlovat návštěvníky, kteří mezi nimi procházejí.

Stopáž3 minuty
Rok výroby 2006
ŽánrDokument