Propagandistický pořad z roku 1977 o neúspěchu americké CIA naverbovat uvědomělého československého občana pro špionáž.

Americký mykolog Kent McKnight se měl společně s americkým atašé Fordem snažit přemluvit Otakara Nádheru ke spolupráci s americkou tajnou službou. Průběh verbování a předávání instrukcí popsaných v rozhovoru zní ale neuvěřitelně. Například detailní popis cesty k uložení dopisu, kterou si měl pan Nádhera pamatovat, byl tak složitý, že by si ji běžný občan nezapamatoval a zprávu by nikdy nepředal.

Napište nám