Vynucené doznání Oty Ornesta natočené v ruzyňské věznici upravené do podoby jeho pracovny.

V roce 1977 byl Ornest spolu s Václavem Havlem a dalšími spisovateli zatčen a obviněn z podvracení republiky. Během pobytu v ruzyňské věznici byl Ornest, který se nacházel ve velmi špatném zdravotním stavu, zlomen tlakem represivního aparátu a učinil na televizní obrazovce doznání, v němž se distancoval od své předchozí činnosti.

Napište nám