Náš Vašek - O moci bezmocných

Dokument poodhaluje doposud méně známé vztahy mezi polskou a českou opozicí vedenou Václavem Havlem v dobách železné opony a přináší unikátní svědectví o setkáních a činech, které napomáhaly k likvidaci totalitních režimů v Evropě. Režie Krystyna Krauze

Koprodukční česko-polský dokument seznamuje diváky se vztahem našich sousedů k Václavu Havlovi, který byl i v této zemi vnímán jako významná a symbolická osobnost. Poodhaluje doposud méně známé vztahy mezi polskou a českou opozicí v dobách železné opony a přináší unikátní svědectví o setkáních a činech, které napomáhaly k likvidaci totalitních režimů v Evropě.

Václav Havel byl osobností mezinárodního významu, symbolem boje s komunismem a přeměn ve střední Evropě po roce 1989. Vždy zdůrazňoval, jak důležité byly pro něho styky s polskou opozicí a přátelství, která se přitom navázala. Po jeho smrti mělo mnoho Poláků dojem jakoby odešel někdo blízký – politik „s lidskou tváří”, morální svědomí vládnoucích.

O setkáních a mnohaletém přátelství ve filmu vypráví představitelé polské protikomunistické opozice Adam Michnik, Bogdan Borusewicz, Tadeusz Mazowiecki, Jan Lityński, Zbigniew Janas, Zbigniew Bujak, Zbigniew Romaszewski, Henryk Wujec a Mirosław Jasiński, který organizoval legendární setkání Polsko-české Solidarity na horských turistických trasách v Krkonoších a v Jeseníkách. Ve filmu jsou použity dosud neuveřejněné záběry z hladovky na podporu uvězněných signatářů Charty 77, které v roce 1978 natočila polská Státní bezpečnost. Hladovka se pořádala rovněž na obranu tehdy vězněného Václava Havla. Obrazovou složku k výpovědím aktérů filmu tvoří snímky ze setkání na hranici a filmový materiál, který natočili čeští disidenti (Originální videožurnál), v němž zaznamenali návštěvu delegace polských poslanců parlamentu (Lityński, Michnik, Bujak, Janas) v červenci roku 1989 na Hrádečku u Václava Havla, v té době ještě disidenta, který byl potrestán domácím vězením.

Václav Havel je nositelem řady polských vyznamenání – Řád sv. Jiřího, který uděluje Tygodnik Powszechny, Řád Bílého orla, Řád Ecce Homo, je čestným občanem Wrocławi…

Václav Havel

Václav Havel se narodil v roce 1936 v Praze. Počátkem 60. let debutoval jako dramatik v Divadle Na Zábradlí,v období Pražského jara se pak začal politicky angažovat. Jeho slibně se vyvíjející uměleckou dráhu přerušil vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa. V období tzv. normalizace se přestěhoval do svého domu na venkově, který leží nedaleko hranic s Polskem.

V roce 1976 se lidé kolem Václava Havla zastali uvězněných členů skupiny Plastic People of the Universe, což koncem roku 1976 vyústilo v občanskou iniciativu Charta 77. V Polsku na podobných zásadách vznikl Výbor na obranu dělníků. První setkání polských a československých disidentů proběhlo v létě roku 1978 v Krkonoších, ovšem už na jaře 1979 byl Václav Havel spolu s dalšími představiteli Charty na 4,5 roku uvězněn.

Mezitím byl v Polsku v prosinci 1981 vyhlášen výjimečný stav. Většina Poláků, kteří se účastnili setkání na hranicích, byla internována nebo přešla do ilegality. K dalším setkáním na hranici docházelo opět až ve 2. polovině 80. let.

Koncem roku 1989, po Sametové revoluci, se Václav Havel stal československým a později českým prezidentem. Po odchodu z aktivní politiky v roce 2003 se nadále společensky angažoval a zároveň se vrátil i k umělecké práci.

Poláci o Havlovi a disentu

Stopáž52 minut
Rok výroby 2012
 P ST HD
ŽánrDokument