Byl lékařem i politikem a v roce 1968 jako jediný člen delegace odmítl podepsat Moskevský protokol. Čím vším se Kriegel zapsal do českých dějin?
Režie: Martin Slunečko, Miloslav Šmídmajer.
František Kriegel: Sám proti Moskvě

Dokument se vydává po stopách kontroverzní osobnosti MUDr. Františka Kriegla, který se narodil v židovské rodině v Haliči, studoval na Německé univerzitě v Praze, zachraňoval životy jako frontový lékař ve Španělsku, Číně, Barmě a Indii a po druhé světové válce se dal do služeb KSČ a Lidových milic. V roce 1968 se stal jedním z hlavních představitelů našeho státu a jako jediný člen unesené delegace si zachoval tvář a oficiálně neodsouhlasil "bratrskou pomoc", což pro něj mělo citelné profesní i společenské následky. V roce 1977 podepsal Chartu 77 a byl hlídán policií až do své smrti v roce 1979. Dokument se zabývá otázkou po podstatě charakteru osobnosti Františka Kriegla, dějinném kontextu jeho života a sleduje také jako jednu z hlavních linií i vznik monografie o něm z pera historika médií Martina Gromana. Kromě Martina Gromana v dokumentu hovoří Petr Pithart, František Janouch a Riva Krieglová.

Napište nám