Z Horšovského Týna krajem zaniklých vesnic až k bývalému augustiniánskému klášteru v Pivoni (2001). Režie J. Novák

Vydáme se po stopách toho, co tu bylo a dávno není.

Cesta vede z Horšovského Týna přes kostel Svaté Anny, který nikomu nepatří a nikdo o něj nemá zájem, až k zaniklým obcím kolem Pivoně a monumentální ruině pivoňského kláštera.

Zdánlivě by se taková místa v procházkách mohla minout, ale když ono je nelze pominout v kontextu české historie a umu byvších stavitelů. Kostel pivoňského kláštera je jednou z nejstarších raně gotických staveb u nás. Na pařezu pod oltářem seděl prý kníže Břetislav, když vedl vítěznou bitvu s Němci a celá tahle nádhera zmizela ze světa v padesátých letech dvacátého století díky cigaretovému nedopalku vojenské hlídky.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2001
 ST 4:3
ŽánrDokument