Setkání evangelického faráře Pavla Klineckého s psychiatrem a spisovatelem profesorem Jaroslavem Maxmiliánem Kašparů. Režie P. Šícha

Dnešním hostem Pavla Klineckého bude prof. PhDr. ThDr. MUDr. et Dr. Jaroslav Max Kašparů, PhD., Dr.h.c. Muž, který má největší počet akademických titulů v naší republice a zvládá neuvěřitelné množství činností. Co je ale nejdůležitější, psychiatr, spisovatel, pedagog, premonstrátský jáhen a esperantista J. M. Kašparů je mužem moudrým. Tématem rozhovoru bude nejen jeho životní cesta, ale i pohled do hlubin lidské duše a to, na co by měl člověk pamatovat, aby byl jeho život šťastný.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST HD